| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Druki

Druki

ZUS ZFA Zgłoszenie/zmiana danych płatnika składek - osoby fizycznej

Formularz ZUS ZFA przeznaczony jest dla płatników składek będących osobami fi zycznymi.
Formularz ZUS ZFA wypełnia płatnik składek w celu zgłoszenia:
 • płatnika składek,
 • zmiany danych płatnika składek (z wyjątkiem zmiany danych identyfi kacyjnych płatnika, które należy zgłosić na formularzu ZUS ZIPA),
 • korekty danych płatnika składek (z wyjątkiem korekty danych identyfi kacyjnych płatnika, które należy zgłosić na formularzu ZUS ZIPA).
Płatnik składek – osoba fizyczna będąca przedsiębiorcą składa zgłoszenie płatnika składek w organie ewidencyjnym na wniosku CEIDG-1.
Wniosek o wpis do ewidencji działalności gospodarczej, złożony na formularzu CEIDG-1, jest jednocześnie wnioskiem o wpis do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej (REGON), zgłoszeniem identyfi kacyjnym albo aktualizacyjnym, o którym mowa w przepisach o zasadach ewidencji i identyfi kacji podatników i płatników, zgłoszeniem płatnika składek albo jego zmiany w rozumieniu przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych albo zgłoszeniem oświadczenia o kontynuowaniu ubezpieczenia społecznego rolników w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników.
Zmiany i korekty danych płatnika składek, podlegających wpisowi do ewidencji działalności gospodarczej, należy zgłaszać na wniosku CEIDG-1, składanym w organie ewidencyjnym.
Danymi podlegającymi wpisowi do ewidencji prowadzenia działalności są:
 • oznaczenie przedsiębiorcy,
 • numer ewidencyjny PESEL, o ile przedsiębiorca taki posiada,
 • numer NIP przedsiębiorcy, o ile taki posiada,
 • miejsce zamieszkania i adres przedsiębiorcy, a jeżeli stale wykonuje działalność poza miejscem zamieszkania – to również miejsce i adres zakładu głównego, oddziału lub dodatkowego miejsca wykonywania działalności gospodarczej,
 • kreślenie przedmiotu wykonywanej działalności gospodarczej zgodnie z Polską Klasyfi kacją Działalności (PKD),
 • data rozpoczęcia działalności gospodarczej,
 • numer telefonu kontaktowego i adres poczty elektronicznej, o ile przedsiębiorca posiada,
 • informacja o zawieszeniu wykonywania działalności gospodarczej oraz o wznowieniu wykonywania działalności gospodarczej.

Zasady wypełniania dokumentów:

http://www.zus.pl

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Dawid Tomaszewski

Aplikant radcowski

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »