reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Druki

Druki

  Strona przy współpracy z e-file sp. z o.o.

  fillUp

  ZUS-E 124 Wniosek o zasiłek pogrzebowy

  Zasiłek pogrzebowy przysługuje w razie śmierci:

  1. osoby mającej ustalone prawo do emerytury lub renty,
  2. osoby mającej ustalone prawo do emerytury pomostowej,
  3. ubezpieczonego, w tym ubezpieczonego z tytułu pobierania zasiłku macierzyńskiego albo zasiłku w wysokości zasiłku macierzyńskiego za okres po ustaniu tytułu ubezpieczenia,
  4. osoby mającej ustalone prawo do nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego,    
  5. osoby, która zmarła w okresie pobierania zasiłku chorobowego albo świadczenia rehabilitacyjnego za okres po ustaniu tytułu ubezpieczenia,
  6. członka rodziny osoby wymienionej w pkt. 1-4
  7. osoby, która w dniu śmierci nie miała ustalonego prawa do emerytury lub renty, lecz spełniała warunki do jej uzyskania i pobierania,
  8. cywilnej niewidomej ofiary działań wojennych pobierającej świadczenie pieniężne,   
  9. osoby pobierającej świadczenie przedemerytalne lub zasiłek przedemerytalny,
  10. członka rodziny osoby wymienionej w pkt. 9,
  11. osoby pobierającej rentę socjalną,
  12. osoby, która zmarła wskutek wypadku lub choroby zawodowej powstałych w szczególnych okolicznościach,
  13. osoby pobierającej rentę z tytułu wypadku lub choroby zawodowej powstałych w szczególnych okolicznościach,
  14. członka rodziny osoby wymienionej w pkt. 13.

  Członkami rodziny są:

  • dzieci własne, dzieci drugiego małżonka oraz dzieci przysposobione,
  • przyjęte na wychowanie i utrzymanie przed osiągnięciem pełnoletności inne dzieci, z wyłączeniem dzieci przyjętych na wychowanie i utrzymanie w ramach rodziny zastępczej lub rodzinnego domu dziecka,
  • wnuki i rodzeństwo,
  • małżonek (wdowa i wdowiec),
  • rodzice, w tym ojczym, macocha oraz osoby przysposabiające.


  Zasiłek pogrzebowy przysługuje osobie, która pokryła koszty pogrzebu.
  Zasiłek pogrzebowy przysługuje także pracodawcy, domowi pomocy społecznej, gminie, powiatowi, osobie prawnej kościoła lub związku wyznaniowego, jeżeli pokryły koszty pogrzebu.

  Prawo do zasiłku pogrzebowego wygasa w razie niezgłoszenia wniosku o jego przyznanie w okresie 12 miesięcy od dnia śmierci osoby, po której zasiłek przysługuje. Jeżeli zgłoszenie wniosku o zasiłek pogrzebowy w tym terminie było niemożliwe z powodu późniejszego odnalezienia zwłok lub zidentyfikowania osoby zmarłej, albo z innych przyczyn całkowicie niezależnych od osoby uprawnionej, prawo do zasiłku pogrzebowego wygasa po upływie 12 miesięcy od dnia pogrzebu.
  Wypłata zasiłku pogrzebowego powinna nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w terminie 30 dni od dnia wyjaśnienia ostatniej okoliczności niezbędnej do przyznania prawa do zasiłku. W razie odmowy prawa do zasiłku pogrzebowego, decyzja odmowna powinna być wydana najpóźniej w terminie 30 dni od dnia wyjaśnienia ostatniej okoliczności niezbędnej do odmowy prawa do zasiłku pogrzebowego.

  reklama
  reklama
  reklama
  reklama

  Ostatnio na forum

  reklama
  reklama

  Eksperci portalu infor.pl

  Agencja Rozwodowa DIVORCED

  Portal

  Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
  reklama
  reklama
  reklama