| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Druki

Druki

  Strona przy współpracy z e-file sp. z o.o.

  fillUp

  WZNI-Po Wniosek o zmianę nazwiska noszonego, rodowego / o zmianę imienia, imion - Poznań

  Wymagane dokumenty:
  1. Wnioskodawca przedstawia do wglądu dokument stwierdzający tożsamość. Jeżeli nie zawiera on numeru PESEL, wnioskodawca przedstawia również powiadomienie o nadaniu numeru PESEL albo zaświadczenie o nadaniu tego numeru na podstawie ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych.
  2. Wniosek o zmianę nazwiska noszonego, rodowego / o zmianę imienia, imion, który musi zawierać:
   • dane osoby, której zmiana dotyczy: imię (imiona), nazwisko oraz nazwisko rodowe, adres miejsca zameldowania na pobyt stały lub ostatni pobyt stały, w przypadku braku takiego adresu - adres pobytu czasowego trwającego ponad 3 miesiące, nr PESEL
   • imię i nazwisko, na jakie ma nastąpić zmiana
   • uzasadnienie

  Do wniosku dołącza się:

  • o zmianę nazwiska:
   • odpis zupełny aktu urodzenia,
   • odpis zupełny aktu małżeństwa,
   • odpisy zupełne aktów urodzenia małoletnich dzieci, jeżeli zmiana nazwiska rozciąga się na dzieci,
   • załączone odpisy winny być opłacone opłatą skarbową,
   • inne dokumenty uzasadniające zmianę (oryginały lub notarialnie potwierdzone kopie).
  • o zmianę imienia:
   • odpis zupełny aktu urodzenia,
   • odpis zupełny aktu małżeństwa,
   • załączone odpisy winny być opłacone opłatą skarbową,
   • inne dokumenty uzasadniające zmianę (oryginały lub notarialnie potwierdzone kopie).

  Nie dołącza się odpisów aktów stanu cywilnego, jeżeli akty zostały sporządzone w urzędzie stanu cywilnego, w którym osoba ubiega się o zmianę.

  W przypadku ubiegania się o zmianę imienia lub nazwiska dla małoletniego dziecka konieczna jest zgoda drugiego rodzica. Jeżeli dziecko ukończyło 13 lat musi wyrazić zgodę na zmianę. Zgoda powinna zostać wyrażona osobiście lub w formie pisemnej z podpisem notarialnie poświadczonym. Osoby zamieszkałe za granicą mogą wyrazić zgodę za pośrednictwem konsula RP. W przypadku braku porozumienia między rodzicami dziecka, każde z nich może zwrócić się do sądu opiekuńczego o wyrażenie zgody na zmianę.

  Miejsce złożenia dokumentów:
  Urząd Stanu Cywilnego w Poznaniu, ul. Libelta 16/20, stanowiska ds. zmian w aktach stanu cywilnego oraz zmiany imion i nazwisk,  parter, stanowiska 7, 8, 9, tel. 61 646 33 44.

  Wniosek składa się osobiście. Osoby zamieszkałe za granicą wniosek o zmianę mogą złożyć za pośrednictwem konsula Rzeczypospolitej Polskiej. Dopuszcza się złożenie wniosku bez zachowania wymogów pod warunkiem dokonania tej czynności w formie pisemnej z podpisem notarialnie poświadczonym. Ustawa nie daje możliwości działania przez pełnomocnika.

  Opłaty:

  • decyzja o zmianie imienia lub nazwiska podlega opłacie skarbowej 37 zł.
  • zwalnia się od opłaty skarbowej:
   • dokonanie czynności urzędowej i wydanie zaświadczenia w sprawach o zmianę imienia lub nazwiska osób, którym bezprawnie je zmieniono, a także zstępnym i małżonkom tych osób,
   • osoby, które przedstawią zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pomocy społecznej z powodu ubóstwa.

  Opłatę skarbową wnosi się na konto: MIASTO POZNAŃ WYDZIAŁ FINANSOWY,
  nr rachunku 20 1050 1520 1000 0023 4950 2845.

  Opłatę można uiścić u inkasenta na ul. Libelta 16/20 w Kiosku "Znaczek" oraz w ajencji PKO, jak również na miejscu w Oddziale Ksiąg Stanu Cywilnego-Archiwum.

  Opłatę wnosi się dopiero po złożeniu wniosku.

  Urząd Stanu Cywilnego w każdym przypadku nieuiszczenia należnej opłaty obowiązany będzie przekazać organowi podatkowemu informację o nieuiszczeniu tejże opłaty, co skutkować będzie dochodzeniem tej należności w postępowaniu egzekucyjnym.
   
  Uzasadnienie wniosku i termin załatwienia sprawy:
  Zmiany imienia lub nazwiska można dokonać wyłącznie z ważnych powodów, w szczególności gdy dotyczą zmiany:
  • imienia lub nazwiska ośmieszającego albo nielicującego z godnością człowieka,
  • na imię lub nazwisko używane,
  • na imię lub nazwisko bezprawnie zmienione,
  • na imię lub nazwisko noszone zgodnie z przepisami  prawa państwa, którego obywatelstwo również wnioskodawca posiada.

  Zmiana nazwiska może dotyczyć nazwiska noszonego aktualnie lub nazwiska rodowego.

  Zmiany nazwiska nie dokonuje się w przypadku ubiegania się o zmianę na nazwisko historyczne, wsławione w dziedzinie kultury, nauki, działalności politycznej, społecznej albo wojskowej, chyba że osoba ubiegająca się o zmianę posiada członków rodziny (małżonek, wstępny) o tym nazwisku.

  Zmiany imienia lub nazwiska cudzoziemca, który uzyskał w Polsce status uchodźcy można dokonać wyłącznie ze szczególnie ważnych powodów związanych z zagrożeniem jego prawa do życia, zdrowia, wolności lub bezpieczeństwa osobistego.

  Wydanie decyzji następuje w terminie do miesiąca od daty złożenia wymaganych dokumentów.

  Ostatnio na forum

  Eksperci portalu infor.pl

  Patrycja Majzner

  Ekspert z zakresu rachunkowości i podatków

  Zostań ekspertem portalu Infor.pl »