| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Druki

Druki

WoWAM-Wa (archiwalny) Wniosek o wydanie odpisu skróconego/zupełnego aktu małżeństwa - Warszawa

Z wypełnionym wnioskiem o wydanie odpisu skróconego/zupełnego aktu małżeństwa należy udać się do dowolnej siedziby USC na terenie m.st. Warszawy, gdzie należy złożyć wniosek i na miejscu dokonać opłaty skarbowej. Zapłaty opłaty skarbowej można wcześniej dokonać przelewem na rachunek bankowy Urzędu m.st. Warszawy dla właściwej Dzielnicy (należy zabrać ze sobą oryginał uiszczenia opłaty skarbowej). Trzeba mieć przy sobie swój dowód tożsamości.
Odpis należy odebrać w urzędzie w wyznaczonym terminie.
Wymagane dokumenty:
 1. Wniosek o wydanie odpisu skróconego / zupełnego aktu małżeństwa.
 2. Do wglądu: dokument tożsamości wnioskodawcy.
 3. Dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej.
 4. Opłaty:
  • Opłata skarbowa:
   • 22 zł - za odpis skrócony,
   • 33 zł - za odpis zupełny,
   • 24 zł - za zaświadczenie o dokonanych w księgach stanu cywilnego wpisach lub ich braku, albo o zaginięciu lub zniszczeniu księgi stanu cywilnego,
   • 26 zł - za inne zaświadczenia.
  • Zapłaty opłaty skarbowej należy dokonać przelewem, przekazem na rachunek bankowy Urzędu m.st. Warszawy dla właściwej Dzielnicy lub bezpośrednio w kasie Dzielnicy, bądź u inkasenta według właściwości miejscowej dla załatwianej sprawy.

Termin odpowiedzi: Do miesiąca.

Tryb odwoławczy:

 1. Od decyzji, odmawiającej wydania odpisu, wydanej przez Kierownika USC m.st. Warszawy, przysługuje odwołanie do Wojewody Mazowieckiego, za pośrednictwem kierownika USC, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.
 2. Odmowa wydania zaświadczenia następuje w drodze postanowienia, na które służy zażalenie do Wojewody Mazowieckiego, w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia.

Uwagi:

 1. Z ksiąg stanu cywilnego wydaje się odpisy zupełne i skrócone aktów stanu cywilnego, zaświadczenia o dokonanych w księdze stanu cywilnego wpisach lub o ich braku, zaświadczenie o zaginięciu lub zniszczeniu księgi stanu cywilnego oraz inne zaświadczenia dotyczące urzędowego potwierdzenia określonych faktów, np. zaświadczenie o wyznaczonej dacie ślubu.
 2. Podmioty uprawnione do uzyskania odpisów i zaświadczeń: osoba, której akt dotyczy, jej wstępny, zstępny, rodzeństwo, małżonek, przedstawiciel ustawowy, pełnomocnik oraz inne osoby, które wykażą interes prawny.
 3. Interes prawny ma miejsce, gdy przedstawienie odpisu aktu stanu cywilnego lub zaświadczenia ma istotne znaczenie dla rozstrzygnięcia sprawy w postępowaniu sądowym lub administracyjnym, co należy udokumentować wezwaniem sądu lub organu administracji do przedłożenia tego dokumentu lub okazaniem potwierdzonego przez sąd pozwu sądowego względnie zawiadomienia organu administracyjnego o toczącym się postępowaniu.

http://www.um.warszawa.pl

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł Partnerski

Eksperci portalu infor.pl

Katarzyna Nizioł

radca prawny

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »