| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Druki

Druki

OoPDN (archiwalny) Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane

Oświadczenie o prawie do dysponowania stanowi niezbędny załącznik do wniosku o pozwolenie na budowę.
Przez prawo dysponowania nieruchomością na cele budowlane należy rozumieć tytuł prawny wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego, przewidującego uprawnienia do wykonywania robót budowlanych. W przypadku gdy prawem do nieruchomości dysponuje więcej niż jedna osoba fizyczna lub prawna wymagana jest zgoda wszystkich tych osób.

W oświadczeniu należy wskazać dokumenty, które potwierdzają prawo do dysponowania nieruchomością - inwestor nie musi załączać dokumentów potwierdzających. Powinien wskazać poprzez powołanie numeru aktu notarialnego, numeru księgi wieczystej, numeru postanowienia sądu, numeru decyzji lub zgody właściciela nieruchomości.

Jeśli złożone przez inwestora oświadczenie nie zawiera któregokolwiek z wymaganego przez przepisy elementów, organ administracji architektoniczno-budowlanej zobowiązany jest wezwać do ponownego przedłożenia oświadczenia.

Złożenie przez inwestora fałszywego oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane związane jest z odpowiedzialnością karną za podanie w niniejszym oświadczeniu nieprawdy przewidzianą art. 233 – Kodeksu karnego. „ Art. 233. § 1. Kto, składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub w innym postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.”

Wzór oświadczenia został ustalony Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie wzoru wniosku o pozwolenie na budowę, oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane i decyzji o pozwoleniu na budowę (Dz.U. Nr 120, poz. 7871 z późniejszymi zmianami).

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Biuro rachunkowe PROGRES s.c.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »