| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Druki

Druki

  Strona przy współpracy z e-file sp. z o.o.

  fillUp

  OINI Oświadczenie inspektora nadzoru inwestorskiego (o przyjęciu obowiązków pełnienia nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi)

  Zawiadomienie o rozpoczęciu robót budowlanych, na które jest wymagane pozwolenie na budowę

  Zgodnie z art. 41 ustawy Prawo budowlane:

  1. Rozpoczęcie budowy następuje z chwilą podjęcia prac przygotowawczych na terenie budowy.

  2. Pracami przygotowawczymi są:

  1) wytyczenie geodezyjne obiektów w terenie;

  2) wykonanie niwelacji terenu;

  3) zagospodarowanie terenu budowy wraz z budową tymczasowych obiektów;

  4) wykonanie przyłączy do sieci infrastruktury technicznej na potrzeby budowy.

  3. Prace przygotowawcze mogą być wykonywane tylko na terenie objętym pozwoleniem na budowę lub zgłoszeniem.

  4. Inwestor jest obowiązany zawiadomić o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych, na które jest wymagane pozwolenie na budowę, właściwy organ tzn. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Ciechanowie oraz projektanta sprawującego nadzór nad zgodnością realizacji budowy z projektem (w przypadku gdy w pozwoleniu na budowę zobowiązano inwestora do ustanowienia nadzoru autorskiego), co najmniej na 7 dni przed ich rozpoczęciem, dołączając na piśmie:

  1) oświadczenie kierownika budowy (robót), stwierdzające sporządzenie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz przyjęcie obowiązku kierowania budową (robotami budowlanymi), a także zaświadczenie o wpisie na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego oraz kserokopię uprawnień budowlanych,

  2) w przypadku gdy w decyzji o pozwoleniu na budowę zobowiązano inwestora do ustanowienia nadzoru inwestorskiego - oświadczenie inspektora nadzoru inwestorskiego, stwierdzające przyjęcie obowiązku pełnienia nadzoru inwestorskiego (nad danymi robotami budowlanymi), a także zaświadczenie, o wpisie na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego,

  3) informację zawierającą dane zamieszczone w ogłoszeniu zawierającym dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (wymagana jest w stosunku do budowy lub rozbiórki, na której przewiduje się prowadzenie robót budowlanych trwających dłużej niż 30 dni roboczych i jednocześnie planuje się zatrudnienie co najmniej 20 pracowników albo, na których planowany zakres robót przekracza 500 osobodni) – nie dotyczy obiektów liniowych.

  Rozpoczęcie dostaw energii, wody, ciepła lub gazu na potrzeby budowy może nastąpić jedynie po okazaniu wymaganego pozwolenia na budowę lub zgłoszenia.

  Ostatnio na forum

  Artykuł Partnerski

  Eksperci portalu infor.pl

  Kancelaria JKP Adwokaci we Wrocławiu

  Zostań ekspertem portalu Infor.pl »