Kategorie

PoU Podanie o urlop

Urlop jest udzielany pracownikowi na jego wniosek.
Pracownicze prawo do urlopu wynika z przepisów Kodeksu pracy oraz z art. 66 Konstytucji RP, stwierdzając, że pracownik ma prawo do określonych w ustawie dni wolnych do pracy i corocznych płatnych urlopów.
Według art. 152 k.p. pracownikowi przysługuje prawo do corocznego, nieprzerwanego, płatnego urlopu wypoczynkowego.  Jest to przerwa w pracy przeznaczona na regenerację sił osoby zatrudnionej na podstawie stosunku pracy. 
Pracownik nie może zrzec się prawa do urlopu.
Prawo do urlopu mają wszyscy pracownicy. Pracownicy posiadający te same okresy zatrudnienia bądź okresy pobierania nauki mają prawo do urlopu w tym samym wymiarze. Przerwa urlopowa jest płatna. Za ten okres przysługuje pracownikowi wynagrodzenie na takich samym zasadach jakby pracował.
Pracownik podejmujący pracę po raz pierwszy w roku kalendarzowym, w którym podjął pracę, uzyskuje prawo do urlopu z upływem każdego miesiąca pracy, w wymiarze 1/12 wymiaru urlopu przysługującego mu po przepracowaniu roku.
Wymiar urlopu wynosi:
  • 20 dni – jeżeli pracownik jest zatrudniony krócej niż 10 lat
  • 26 dni – jeżeli pracownik jest zatrudniony co najmniej 10 lat.