Kategorie

DK (archiwalny) Dziennik korespondencji

Dziennik korespondencji umożliwia ewidencję korespondencji otrzymanej oraz wysłanej w danej firmie. 

Zawarte są w nim dane:

  • nr porządkowy,
  • nazwa jednostki organizacyjnej,
  • data i numer otrzymania korespondencji,
  • treść korespondencji,
  • termin załatwienia sprawy,
  • dane osoby, której zostało przydzielone pismo,
  • uwagi.