Kategorie

KRS-WI Dyrektorzy wykonawczy - załącznik do wniosku o rejestrację lub o zmianę danych podmiotu w rejestrze przedsiębiorców

Wniosek  KRS-WI stanowi załącznik do wniosku o rejestrację lub o zmianę danych podmiotu w rejestrze przedsiębiorców.

Na jednym wniosku można wpisać informacje dotyczące pięciu dyrektorów wykonawczych. Jeśli dyrektorów posiadających prawo do reprezentowania spółki, którzy nie wchodzą w skład rady administrującej, jest więcej niż pięciu, informacje o nich należy wpisać w kolejnych egzemplarzach załącznika KRS-WI.

Formularz należy wypełnić w języku polskim, czytelnie, na maszynie, komputerowo lub ręcznie, wielkimi, drukowanymi literami.

We wszystkich wypełnianych polach, w których występuje możliwość wyboru, należy wstawić X w jednym odpowiednim kwadracie.

Formularz ma w programie fillUp włączoną opcję automatycznego przekreślania niewypełnionych pól. Przekreślenia pustych pól będą widoczne dopiero na wydrukowanym formularzu.

Wniosek złożony z naruszeniem przepisu art. 19 ust. 2 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym lub nieprawidłowo wypełniony podlega zwróceniu, bez wzywania o uzupełnienie braków.

Więcej informacji: Biuletyn informacji publicznej Ministerstwa Sprawiedliwości.