Kategorie

KRS-WU Członkowie europejskiego zgrupowania interesów gospodarczych - załącznik do wniosku o wpis do rejestru przedsiębiorców

Wniosek KRS-WU stanowi załącznik do wniosku o wpis do rejestru przedsiębiorców.

Na jednym wniosku można wpisać informacje dotyczące czterech członków europejskiego zgrupowania interesów gospodarczych. Dane członków należy wpisywać w języku państwa siedziby. Jeśli członków jest więcej niż czterech, informacje o pozostałych należy wpisać w kolejnych egzemplarzach załącznika "Członkowie europejskiego zgrupowania interesów gospodarczych".

We wszystkich wypełnianych polach, w których występuje możliwość wyboru, należy wstawić X w jednym odpowiednim kwadracie.

Formularz ma w programie fillUp włączoną opcję automatycznego przekreślania niewypełnionych pól. Przekreślenia pustych pól będą widoczne dopiero na wydrukowanym formularzu.

Wniosek złożony z naruszeniem przepisu art. 19 ust. 2 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym lub nieprawidłowo wypełniony podlega zwróceniu, bez wzywania o uzupełnienie braków.

Więcej informacji: Biuletyn informacji publicznej Ministerstwa Sprawiedliwości.