Kategorie

MM Przesunięcie międzymagazynowe

Dokument przesunięcia międzymagazynowego potwierdza faktyczne miejsce składowania majątku jednostki przy prowadzeniu wielu zakładów lub magazynów. Mimo, że prawo nie wymaga sporządzania takiego druku, jest on szczególnie pomocny w czasie prowadzenia spisu z natury i wyjaśnianiu ewentualnych niedoborów lub braków w porównaniu do poprzedniego okresu.

Dokumentem posługiwać się należy w dokumentacji wewnętrznej, nie stanowi on podstawy wydania zewnętrznego, nawet między podmiotami powiązanymi ze sobą kapitałowo lub personalnie. Przykładem przesunięcia międzymagazynowego jest przekazanie towarów między sklepem A i B jednego przedsiębiorcy czy też przeniesienie towarów składowanych przez jednostkę w magazynie A i B.  

Przesunięcie międzymagazynowe nie powoduje konsekwencji podatkowych pod warunkiem, że dokonywane jest między magazynami znajdującymi się na terytorium kraju. W przypadku przesunięć wewnątrzeuropejskich – należy rozpoznać czynności wewnątrzwspólnotowej dostawy i odpowiednio wewnątrzwspólnotowego nabycia w krajach, między którymi przeniesienie następuje. Podobnie, możliwe jest rozpoznanie zmian w ewidencjach dla celów podatku dochodowego, jeżeli składniki przenoszone na magazyn znajdującego się w innym kraju zaczną dotyczyć przychodów rozliczanych w ramach zakładu lub placówki tam się znajdującej.