reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Druki

Druki

  Strona przy współpracy z e-file sp. z o.o.

  fillUp

  WoUD (archiwalny) Wniosek o udostępnienie danych z ewidencji ludności, zbioru PESEL oraz ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych

  Kto udostępnia dane?
  • dane jednostkowe ze zbiorów meldunkowych oraz ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych udostępnia organ gminy;
  • dane jednostkowe ze zbiorów meldunkowych oraz ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych w odniesieniu do województwa udostępnia wojewoda;
  • dane jednostkowe ze zbioru PESEL oraz ogólnokrajowej ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych udostępnia Minister Spraw Wewnętrznych.

  Dysponując ostatnim adresem osoby poszukiwanej, wniosek o udostępnienie danych tej osoby należy skierować do właściwego organu gminy. Gmina jest podstawowym źródłem informacji o osobie, uprawnionym do potwierdzania miejsca zameldowania, dysponuje także wiedzą o nowym adresie osoby wymeldowanej.

  Organy prowadzące zbiory meldunkowe, zbiór PESEL oraz ewidencję wydanych i unieważnionych dowodów osobistych, na pisemny wniosek zainteresowanej osoby, wydają zaświadczenie zawierające pełny odpis przetworzonych danych dotyczących tej osoby.

  Zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225, poz. 1635 z późn. zm.) wydanie przez Centrum Personalizacji Dokumentów MSW zaświadczenia ze zbioru PESEL, uzależnione jest od dokonania opłaty skarbowej w wysokości 17 zł w kasie lub na rachunek bankowy Urzędu Dzielnicy Ochota Miasta Stołecznego Warszawy, konto: Bank Handlowy S.A. Nr 95 1030 1508 0000 0005 5002 4055;  

  Wymagane dokumenty:

  1. wypełniony wniosek o udostępnienie danych.
  2. dowód dokonania opłaty. Opłata za udostępnienie danych jednostkowych wynosi 31 zł. Przez dane jednostkowe należy rozumieć nie tylko informacje o jednej osobie lub jednym dokumencie, lecz również informacje o imionach i nazwiskach wszystkich osób zameldowanych pod jednym adresem. Opłatę wnosi się na rachunek Centrum Personalizacji Dokumentów Ministerstwa Spraw Wewnętrznych ul. Pawińskiego 17/21, 02-106 Warszawa Narodowy Bank Polski O/O Warszawa nr 24 1010 1010 0030 3022 3100 0000;
  3. w przypadku gdy wnioskodawca działa za pośrednictwem pełnomocnika, do każdego wniosku należy dołączyć dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa wraz z dowodem uiszczenia opłaty skarbowej za jego złożenie. Opłata skarbowa w wysokości 17 zł powinna zostać uiszczona w kasie lub na rachunek bankowy Urzędu Dzielnicy Ochota Miasta Stołecznego Warszawy konto: Bank Handlowy S.A. Nr 95 1030 1508 0000 0005 5002 4055;  
  4. dokumenty potwierdzające interes prawny lub faktyczny w uzyskaniu danych;

  Przykłady dokumentów potwierdzających interes prawny:
  wezwanie sądowe, wezwanie komornicze, dokumenty potwierdzające zobowiązanie osoby, której dane mają być udostępnione wobec wnioskującego o udostępnienie danych (np. kopie umów, wezwań do zapłaty, faktur, wyroków sądowych itp.). Osobom i podmiotom, które nie wykażą interesu prawnego tylko faktyczny, dane mogą być udostępnione wyłącznie za zgodą osób, których te dane dotyczą.

  Informacje niezbędne do zidentyfikowania osoby poszukiwanej:
  Poza imieniem i nazwiskiem należy podać inne dane poszukiwanej osoby np.:

  • imiona rodziców;
  • data i miejsce urodzenia;
  • numer PESEL;
  • seria i numer dowodu osobistego.

  Podmioty upoważnione do uzyskania danych nieodpłatnie:

  • organy administracji publicznej,
  • sądy,
  • prokuratura,
  • policja,
  • Straż Graniczna,
  • Służba Więzienna,
  • Służba Kontrwywiadu Wojskowego,
  • Służba Wywiadu Wojskowego,
  • Służba Celna,
  • Żandarmeria Wojskowa,
  • Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego,
  • Agencja Wywiadu,
  • Biuro Ochrony Rządu,
  • Centralne Biuro Antykorupcyjne,
  • szef Krajowego Centrum Informacji Kryminalnych
  • straże gminne /miejskie/,
  • organy kontroli skarbowej i wywiadu skarbowego,
  • państwowe i komunalne jednostki organizacyjne oraz inne podmioty – w zakresie niezbędnym do realizacji zadań publicznych określonych w odrębnych przepisach,
  • Polski Czerwony Krzyż – w zakresie danych osób poszukiwanych.

  Wnioski o udostępnienie danych ze zbioru PESEL i OEWiUDO należy kierować na adres:

  Centrum Personalizacji Dokumentów MSW
  Wydział Udostępniania Danych
  ul. Pawińskiego 17/21
  02-106 Warszawa

  https://www.msw.gov.pl

  reklama
  reklama
  reklama
  reklama

  Ostatnio na forum

  reklama
  reklama

  Eksperci portalu infor.pl

  Mateusz Latkowski

  Doradca podatkowy

  Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
  reklama
  reklama
  reklama