Kategorie

CV Curriculum Vitae

Życiorys (łac. Curriculum vitae) stanowi podstawową informację w trakcie procesu rekrutacji do pracy czy na studia. Czytelność oraz zrozumiałość pisma może znacząco przyspieszyć proces rekrutacji oraz spowodować pozytywną decyzję dla aplikującego na dane stanowisko, posadę czy miejsce. Tylko niektóre informacje są bowiem istotne w procesie rekrutacji, a ich umiejętne przedstawienie gwarantuje sukces i powodzenie w czasie jego trwania. Warto zatem, przy pisaniu curriculum vitae posługiwać się pewnymi zasadami ogólnymi, niezależnie od rodzaju stanowiska, którego aplikacja dotyczy.

Zdjęcie piszącego to jego wizytówka, która buduje pierwsze wrażenie. Unikać należy zdjęć nieformalnych, obejmujących całą osobę. Najlepiej sprawdzają się zdjęcia dowodowe czy paszportowe, gdyż podkreślają profesjonalizm przedstawianej osoby. Zdjęcie nie powinno być zbyt duże w stosunku do pozostałej części pisma, jest bowiem jedynie ważnym dodatkiem do pozostałych informacji.

W przypadku wykonywania wielu prac, należy zweryfikować, które z nich dały doświadczenie przydatne dla stanowiska, o które się aplikuje. Nie warto przesadzać ani z ilością przedstawianych prac, ani z ilością kompetencji i obowiązków przy każdej z nich. Pracodawcę należy zainteresować, a nie znudzić swoją osobą.

Podawać należy wyłącznie dane zgodne z prawdą. Możliwa jest weryfikacja zarówno posiadanych kwalifikacji, jak i miejsc, w których dotychczas zdobywało się doświadczenie.

W druku warto ująć oświadczenie ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych zamieszczonych w curriculum vitae dla celów prowadzonej rekrutacji.