Kategorie

REK Reklamacja, formularz reklamacji

Sprzedawca odpowiada za niezgodność towaru nie tylko w przypadku jego wadliwości, ale również wtedy, gdy towar nie spełnia oczekiwań kupującego.
Kupujący może złożyć reklamację u sprzedawcy, jeśli zakupił towar wadliwy. Sprzedawca odpowiada za towar, który sprzedał i nie może odsyłać klientów z reklamacją, np. do producenta danej rzeczy.
Reklamację można składać u sprzedawcy w ciągu dwóch lat od zakupienia  towaru. Jeśli wcześniej okaże się, że dany produkt jest wadliwy, należy zgłosić reklamację  u sprzedawcy w ciągu 2 miesięcy od chwili, gdy towar okazał się wadliwy. Jeśli zostanie przekroczony ten termin, sprzedawca nie będzie ponosił odpowiedzialności za wadliwy produkt.
Reklamować można każdy towar, który jest niezgodny z umową. Reklamację można zgłosić ustnie lub pisemnie. Zaleca się jednak, aby reklamację składać na piśmie. Reklamację należy złożyć z dokumentem, który potwierdza zakup danej rzeczy lub produktu – może to być paragon lub faktura.
Sprzedawca powinien się ustosunkować do naszej reklamacji w ciągu 14 dni kalendarzowych.