| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Druki

Druki

WZKS Wniosek o zwolnienie od kosztów sądowych

W postępowaniu przed sądem możliwe jest wystąpienie z wnioskiem o zwolnienie z całości lub części kosztów sądowych oraz o ustanowienie pomocy prawnej z urzędu.

Koszty sądowe obejmują opłaty i wydatki. Co do zasady, Do uiszczenia kosztów sądowych obowiązana jest strona, która wnosi do sądu pismo podlegające opłacie lub powodujące wydatki. Wydatki to przykładowo: 

  • koszty podróży strony zwolnionej od kosztów sądowych związane z nakazanym przez sąd jej osobistym stawiennictwem;
  • zwrot kosztów podróży i noclegu oraz utraconych zarobków lub dochodów świadków; 
  • wynagrodzenie i zwrot kosztów poniesionych przez biegłych, tłumaczy oraz kuratorów ustanowionych dla strony w danej sprawie;
  • koszty przeprowadzenia dowodów.

Opłaty wnosi się w związku z pismami podlegającymi opłacie, przy czym w zależności od rodzaju pisma opłaty są stałe (określone w stałej kwocie), stosunkowe (procentowo od wartości przedmiotu, którego pismo dotyczy) albo podstawowa (wynosi 30 złotych i stanowi minimalną opłatę, którą strona jest obowiązana uiścić od pisma podlegającego opłacie w sprawach, w których nie trzeba opłacić opłaty stałej lub podstawowej). Możliwe jest również naliczenie opłaty kancelaryjnej, z tytułu wypisów, odpisów i podobnego żądania pism z kancelarii sądu.

Zwolnienia od kosztów sądowych może się domagać osoba fizyczna, jeżeli złoży oświadczenie, z którego wynika, że nie jest w stanie ich ponieść bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny. Do wniosku o zwolnienie od kosztów sądowych powinno być dołączone oświadczenie obejmujące szczegółowe dane o stanie rodzinnym, majątku, dochodach i źródłach utrzymania osoby ubiegającej się o zwolnienie od kosztów sporządzone według ustalonego wzoru urzędowego. Sąd może żądać oświadczenia o treści: "Świadomy znaczenia mych słów i odpowiedzialności przed prawem zapewniam, że złożone przeze mnie oświadczenie o stanie rodzinnym, majątku, dochodach i źródłach utrzymania jest prawdziwe i rzetelne". Przed odebraniem przyrzeczenia należy pouczyć osobę ubiegającą się o zwolnienie od kosztów sądowych.

Wniosek, tak samo jak i wniosek o ustanowienie pomocy adwokata lub radcy należy zgłosić na piśmie lub ustnie do protokołu w sądzie, w którym sprawa ma być wytoczona lub już się toczy. Możliwe jest złożenie wniosku zarówno już w toczącej się sprawie, jak i przed jej wniesieniem, co może spowodować pomoc prawnika również przy sporządzeniu pierwszego pisma procesowego (np. pozwu). 

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Mariusz Jarosz

specjalista ds. controllingu

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »