Kategorie

WoPod Wniosek o podwyżkę

Pracownik i pracodawca mogą zmieniać warunki płacowe zawarte w pierwotnie zawartej umowie o pracę. Dowolność zmiany jest jednak znacząco ograniczona w przypadku obniżania pracownikowi kwoty jego wynagrodzenia. Jeżeli natomiast pracownik i pracodawca decydują się na podwyższenie jego wysokości, to wystarczająca jest obopólna zgoda na taką zmianę, dokonywana z reguły w formie aneksu umowy.

Wniosek o podwyższenie wynagrodzenia nie musi spełniać żadnych konkretnych wymogów formalnych. Powinien wskazywać jedynie strony (pracodawcę i pracownika), ich adresy lub formę komunikacji taką ,by możliwa była odpowiedź na wniosek. Dokument powinien wreszcie obejmować treść wniosku, zatem prośbę o podwyżkę oraz podpis pracownika. Nie ma obowiązku argumentacji - podania przyczyn wniosku o podwyżkę, niemniej załączenie wyjaśnień może spowodować, że zostanie ona przyznana.

Przepisy nie wprowadzają ostatecznego czasu, w którym pracodawca ma obowiązek odpowiedzieć na wniosek, chyba że wewnętrzne przepisy zakładu pracy zakładają taki termin. W teorii pracodawca nie musi odpowiadać na wniosek w ogóle, może również udzielić odpowiedzi negatywnej pozostawiając warunki zatrudnienia na niezmienionych zasadach.

Wniosek o podwyżkę należy przedstawić w dziale kadr lub bezpośrednio pracodawcy. W przypadku wysłania wniosku pocztą wystarczające jest wskazanie w liście adresu przedsiębiorstwa. 

Całkowity koszt zatrudnienia, kwotę na rękę dla umowy o pracę, zlecenie i dzieło wyliczysz wygodnie w Kalkulatorze wynagrodzeń / płac na e-pity.pl