Kategorie

PdPCP(ł) Prokura do prowadzenia czynności przedsiębiorstwa (łączona)

Prokura stanowi szczególny rodzaj pełnomocnictwa. Stanowi ona pełnomocnictwo udzielone przez przedsiębiorcę podlegającego obowiązkowi wpisu do rejestru przedsiębiorców, które obejmuje umocowanie do czynności sądowych i pozasądowych, jakie są związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa. 

Prokura może być udzielona kilku osobom łącznie (prokura łączna) lub oddzielnie (prokura samodzielna, samoistna). Prokura dotyczyć może wyłącznie wszystkich czynności związanych z przedsiębiorstwem. Nie można ustanowić prokury do poszczególnych czynności. Takie działanie odbywa się na podstawie pełnomocnictw.

W przypadku, gdy prokury udziela osoba prawna osoby podejmujące decyzję i udzielające prokury muszą wykazać się uprawnieniem do działania w imieniu podmiotu – posiadać musi prawo do czynności zarządu Prokury udzielają wspólnicy spółki cywilnej, a nie spółka. W przypadku spółek handlowych konieczne zgłoszenie prokury do KRS oraz publikacja w Monitorze Sądowym i Gospodarczym