| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Druki

Druki

  Strona przy współpracy z e-file sp. z o.o.

  fillUp

  ZUS ER ZAS-68 (archiwalny) Wniosek o zmianę danych adresowych/nazwiska/imienia

  Wniosek należy złożyć do terenowej jednostki organizacyjnej ZUS właściwej dla miejsca zamieszkania ubezpieczonego.  Wniosek powinien zawierać wszystkie dane niezbędne do jego rozpatrzenia, tj. dane identyfikacyjne ubezpieczonego (nazwisko, imię pierwsze, numery PESEL i NIP, a w przypadku braku numeru PESEL i/lub NIP - serię i numer dowodu osobistego lub paszportu), dane adresowe ubezpieczonego.
  W części II należy zaznaczyć czego dotyczy wniosek tj. zmiana danych adresowych, zmiana nazwiska/imienia, wypłaty świadczenia na rachunek bankowy/w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej osoby zamieszkałej w Polsce, zmiana rachunku, wypłaty polskiego świadczenia osoby zamieszkałej za granicą. 
  Wypełnienie dalszej części wniosku uzależnione jest od wyboru czego dotyczy wniosek.
  W przypadku zmiany danych adresowych należy zaznaczyć, który adres podlega zmianie: obecny polski adres zameldowania na pobyt stały, obecny polski/zagraniczny adres zamieszkania, obecny polski/zagraniczny adres do korespondencji.
  Zmiana nazwiska lub imienia - należy podać dotychczasowe i obecne nazwisko/imię. W tym przypadku należy przedlożyć w oryginale w Oddziale/Inspektoracie ZUS dokument potwierdzający zmianę nazwiska/imienia. Oryginalny dokument podlega zwrotowi. 
  Wypłata świadczenia na rachunek bankowy/w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej osoby zamieszkałej w Polsce - należy wypełnić część VI formularza podając numer konta, nazwę i adres banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej oraz imię i nazwisko właściciela rachunku.
  Wypłata polskiego świadczenia osoby zamieszkałej za granicą - należy wypełnić część VII. Dyspozycja ta jest realizowana przez ZUS w przypadku wypłaty polskiej emerytury lub renty. Świadczenie może być przekazywane  na jego osobisty rachunek bankowy w Polsce albo osobie upoważnionej do odbioru  świadczenia, który mieszka w Polsce. Świadczenie moze być również przekazywane rachunek bankowy emeryta/rencisty za granicą, jeżeli miejscem zamieszkania jest:
  - państwo członkowskie Unii Europejskiej (Austria, Belgia, Bułgaria, Cypr, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Malta, Niemcy, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Szwecja, Węgry, Wielka Brytania, Włochy), 
  - państwo Europejskiego Obszaru Gospodarczego nie należące do Unii Europejskiej (Islandia, Liechtenstein, Norwegia) lub Szwajcaria,
  - państwo, z którym Polskę łączy dwustronna umowa międzynarodowa w dziedzinie ubezpieczeń społecznych (USA, Kanada, Australia, Korea Południowa, Macedonia, Chorwacja, Serbia, Czarnogóra, Bośnia i Hercegowina).
  Aktualny wykaz państw, z którymi Polskę łączy dwustronna umowa międzynarodowa w dziedzinie ubezpieczeń społecznych, a także państw członkowskich Unii Europejskiej oraz informację o adresach jednostek ZUS realizujących umowy międzynarodowe, które dokonują transferu świadczeń za granicę, można uzyskać w każdym Oddziale/Inspektoracie ZUS lub znaleźć na stronach internetowych Zakładu: http://www. zus.pl

  Ostatnio na forum

  Eksperci portalu infor.pl

  Joanna Rudzka Kancelaria Doradcy Podatkowego

  Kancelaria posiada wieloletnie doświadczenie w obsłudze podatkowo-prawnej dużych i średnich polskich firm, międzynarodowych korporacji oraz podmiotów publicznych.

  Zostań ekspertem portalu Infor.pl »