| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Druki

Druki

ZUS RP-7 (zal) (archiwalny) Zaświadczenie o zatrudnieniu i wynagrodzeniu - ciąg dalszy tabeli dotyczącej wynagrodzenia-przychodu-świadczeń pieniężnych-uposażenia

Formularz stosuje się jako załącznik do Zaświadczenia o zatrudnieniu i wynagrodzeniu w przypadku niewystarczającej liczby wierszy dotyczących okresów zatrudnienia.  Zasady wykazywania wynagrodzenia-przychodu (dochodu)zamieszczone są na stronie drugiej głównego formularza w części "Informacja".


Zaświadczenie o zatrudnieniu i wynagrodzeniu wystawiane jest przez pracodawcę (albo prawnego następcę pracodawcy, syndyka bądź likwidatora) w celu poświadczenia okresu zatrudnienia pracownika oraz osiąganych przez niego zarobków w danym zakładzie pracy.


W tabeli należy wykazać:
- w kolumnie 2 - łączną kwotę stałych składników wynagrodzenia – przychodu (dochodu do 31.12.1998 r.) – uposażenia, np. wynagrodzenie
zasadnicze, dodatek za wysługę lat, funkcyjny, służbowy, za pracę wykonywaną w warunkach szkodliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia,
- w kolumnie 3 - łączną kwotę zmiennych lub uznaniowych składników wynagrodzenia: np. premie regulaminowe, z zysku, eksportowe,
nagrody za osiągnięcia zawodowe, dydaktyczno6wychowawcze dla nauczycieli, „trzynastki”, wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych, oraz rodzaj składnika wynagrodzenia: np. premia regulaminowa, nagroda z zakładowego funduszu nagród,
- w kolumnie 4 - łączną kwotę innych wypłat: np. reekompensaty pieniężne wypłacone pracownikowi obok wynagrodzenia lub zasiłku
z ubezpieczenia społecznego, honoraria wypłacane dziennikarzom za pracę dziennikarską przez macierzystą redakcję oraz pracownikom
własnym za prace związane z przygotowaniem, organizacją i realizacją programu radiowego i telewizyjnego, wartość rekompensaty pieniężnej ustalonej z tytułu okresowego niepodwyższania płac w sferze budżetowej oraz rodzaj wypłaty,
- w kolumnie 5 - łączną kwotę równowartości świadczeń w naturze i ekwiwalentu za te świadczenia, oraz rodzaj świadczenia,
- w kolumnie 6 - łączną kwotę świadczeń pieniężnych z ubezpieczenia społecznego wypłaconych zamiast wynagrodzenia - zasiłek chorobowy, macierzyński, opiekuńczy, wyrównawczy, dodatek wyrównawczy, świadczenie wyrównawcze i rehabilitacyjne oraz wynagrodzenie za czas niezdolności do pracy wypłacone przez pracodawcę na podstawie art.92 Kodeksu pracy (lub innych przepisów w tym zakresie),
- w kolumnie 7 - łączną kwotę wszystkich składników wynagrodzenia - przychodu - świadczeń pieniężnych z ubezpieczenia społecznego - uposażenia, o ile od zasiłku macierzyńskiego została opłacona składka na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – zasiłek ten należy wykazać w kolumnie 4.

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł Partnerski

Eksperci portalu infor.pl

Grzegorz Wróbel

doradca, interim manager PM Doradztwo Gospodarcze Sp. z o.o.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »