Kategorie

EZTiR (archiwalny) Ewidencja zwrotów towarów i uznanych reklamacji towarów i usług

Zwroty towarów i uznane reklamacje towarów i usług, które skutkują zwrotem całości lub części należności (zapłaty) z tytułu sprzedaży, ujmuje się w odrębnej ewidencji zawierającej:

  • datę sprzedaży;
  • nazwę towaru lub usługi pozwalającą na jednoznaczną ich identyfikację i ewentualnie opis towaru lub usługi stanowiący rozwinięcie tej nazwy;
  • termin dokonania zwrotu towaru lub reklamacji towaru lub usługi;
  • wartość brutto zwracanego towaru lub wartość brutto towaru lub usługi będących przedmiotem reklamacji oraz wartość podatku należnego - w przypadku zwrotu całości należności z tytułu sprzedaży;
  • zwracaną kwotę (brutto) oraz odpowiadającą jej wartość podatku należnego - w przypadku zwrotu części należności z tytułu sprzedaży;
  • dokument potwierdzający dokonanie sprzedaży;
  • protokół przyjęcia zwrotu towaru lub reklamacji towaru lub usługi podpisany przez sprzedawcę i nabywcę.


Przepisy nie stanowią, w jaki sposób sporządzać protokół w przypadku sprzedaży w drodze wysyłkowej stąd prawidłowe prowadzenie ewidencji wymaga każdorazowo podpisania protokołu również w takim przypadku.

Nie wskazano również, czy w ewidencji należy ujmować sprzedaż anulowaną (brak odbioru ze strony sprzedawcy).