| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Druki

Druki

ZZ-1 (3) (archiwalny) Zarządzenie zabezpieczenia stosowane przy zabezpieczeniu należności pieniężnych

Zabezpieczenie należności pieniężnych może być dokonane przez: zajęcie pieniędzy, wynagrodzenia za pracę, wierzytelności z rachunków bankowych, innych wierzytelności i praw majątkowych lub ruchomości; obciążenie nieruchomości zobowiązanego hipoteką przymusową, w tym przez złożenie dokumentów do zbioru dokumentów w przypadku nieruchomości, która nie ma urządzonej księgi wieczystej; obciążenie statku morskiego lub statku morskiego w budowie zastawem wpisanym do rejestru okrętowego (hipoteka morska przymusowa); ustanowienie zakazu zbywania i obciążania nieruchomości która nie ma urządzonej księgi wieczystej albo której księga wieczysta zginęła lub uległa zniszczeniu ustanowienie zakazu zbywania spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu.
Jeżeli w części A wpisano jako zobowiązanych dane małżonków zarządzenie zabezpieczenia stanowi podstawę do dokonania zabezpieczenia na ich majątku wspólnym i ich majątkach osobistych.
Jeżeli w części B. wpisano dane małżonka zobowiązanego zarządzenie zabezpieczenia stanowi podstawę do dokonania zabezpieczenia na majątku wspólnym małżonków i majątku osobistym zobowiązanego, z wyłączeniem majątku osobistego małżonka wskazanego w części B.
Na podstawie art. 33 § 1 w związku z art. 166b ustawy zobowiązanemu przysługuje w terminie 7 dni od dnia doręczenia odpisu/wydruku zarządzenia zabezpieczenia prawo zgłoszenia, do organu egzekucyjnego zarzutów w sprawie prowadzenia postępowania zabezpieczającego.
Zabezpieczenie należności pieniężnej może być dokonane, na wniosek zobowiązanego, przez złożenie kaucji w gotówce albo w innej postaci zgodnie z art. 166 ustawy.
Zgodnie z art. 36 § 3 w związku z art. 166b ustawy zobowiązany, przeciwko któremu wszczęto postępowanie zabezpieczające, jest obowiązany do powiadomienia, w terminie 7 dni, organu egzekucyjnego o każdej zmianie miejsca swojego pobytu, trwającej dłużej niż jeden miesiąc. W razie zaniedbania tego powiadomienia na zobowiązanego może być nałożona kara pieniężna (art.168d §3 ustawy).

Wierzyciel wypełnia tylko pozycje niezaciemnione. Obowiązkowe wypełnienie pozycji dotyczy elementów określonych w art. 156 § 1 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2012 r. poz. 1015, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”.
W pozostałym zakresie wierzyciel podaje dane będące w jego posiadaniu.
Organ egzekucyjny wypełnia pozycje zaciemnione.
Kwoty należności pieniężnych, w tym odsetek podaje się w złotych i groszach zaokrąglonych zgodnie z art. 27a § 3 ustawy.

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Aneta Juszczuk

Coach

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »