reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Druki

Druki

  Strona przy współpracy z e-file sp. z o.o.

  fillUp

  FVAT(n-1poz) (archiwalny) Faktura VAT netto (1 pozycja) - darmowa

  Ten formularz faktury netto (dla jednej pozycji/ jednego produktu lub usługi) wygodnie wypełnisz za darmo przy użyciu kreatora o nazwie 'FAKTURA VAT NETTO'. Do korzystania z tego formularza oraz innych kreatorów faktur wymagane jest posiadanie wersji 3.0 programu lub wyższej.

   

  Podatnicy zobowiązani są dokumentować wykonywanie czynności wystawiając w tym celu faktury VAT (netto). Opodatkowanie podatkiem VAT oznacza, że najpierw wyznacza się podstawę naliczenia podatku (kwotę netto), a następnie wylicza się podatek według właściwej stawki. Tak samo wyglądać musi faktura VAT, która powinna zawierać odpowiednie pozycje i być potwierdzeniem faktycznie przeprowadzonych przez podatnika czynności.

  Zasada ogólna:
  Podatnik jest obowiązany wystawić fakturę dokumentującą:
  - sprzedaż, a także dostawę towarów i świadczenie usług, dokonywane przez niego na rzecz innego podatnika (podatku, podatku od wartości dodanej lub podatku o podobnym charakterze) lub na rzecz osoby prawnej niebędącej podatnikiem;
  - sprzedaż wysyłkową z terytorium kraju i sprzedaż wysyłkową na terytorium kraju na rzecz podmiotu innego niż podatnik VAT, podatku od wartości dodanej lub podatku o innym charakterze;
  - wewnątrzwspólnotową dostawę towarów na rzecz podmiotu innego niż wskazany powyżej;
  - otrzymanie przez niego całości lub części zapłaty przed dokonaniem czynności opodatkowanych, z wyjątkiem przypadku, gdy zapłata dotyczy wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów lub czynności, dla których obowiązek podatkowy powstaje zgodnie z art. 19a ust. 5 pkt 4 - czyli w terminie wystawienia faktury, nie później jednak niż z upływem terminu płatności, z tytułu określonych w nim czynności, m.in. świadczenia usług: telekomunikacyjnych i radiokomunikacyjnych, wymienionych w poz. 140-153, 174 i 175 załącznika nr 3 do ustawy o VAT (usługi porządkowe, dot. nieczystości i sprzątania itp.), najmu, dzierżawy, leasingu lub usług o podobnym charakterze, ochrony osób oraz usług ochrony, dozoru i przechowywania mienia, stałej obsługi prawnej i biurowej,

  Podatnik nie jest obowiązany do wystawienia faktury w odniesieniu do sprzedaży zwolnionej od podatku podmiotowo (113 ust. 1 i 9) i przedmiotowo (art. 43, 82 ust 3). W takim przypadku podatnik może wystawić w miejsce faktury VAT – rachunek lub zaniechać wystawiania dokumentu.

  Zasada szczególna – na żądanie:
  Na żądanie nabywcy towaru lub usługi podatnik jest obowiązany wystawić fakturę dokumentującą:
  - czynności opodatkowane oraz otrzymanie całości lub części zapłaty przed wykonaniem tych czynności, z wyjątkiem przypadku, gdy zapłata dotyczy wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów lub czynności, dla których obowiązek podatkowy powstaje zgodnie z art. 19a ust. 5 pkt 4 (o których była mowa powyżej) - jeżeli obowiązek wystawienia faktury nie wynika z ogólnego obowiązku ich wystawiania,
  - sprzedaż zwolnioną podmiotowo lub przedmiotowo, z wyjątkiem, gdy chodzi o rolnika ryczałtowego wystawiającego faktury w związku z czynnościami wykonywanymi na zasadzie VAT-RR.
  Jeżeli żądanie jej wystawienia zostało zgłoszone w terminie 3 miesięcy, licząc od końca miesiąca, w którym dostarczono towar lub wykonano usługę bądź otrzymano całość lub część zapłaty.

  Standardowa faktura VAT powinna zawierać:

  • datę jej wystawienia,
  • kolejny numer nadany w ramach jednej lub więcej serii, który w sposób jednoznaczny identyfikuje fakturę,
  • imiona, nazwiska lub nazwy podatnika i nabywcy towarów lub usług oraz ich adresy,
  • numer za pomocą, którego podatnik jest zidentyfikowany dla podatku (a gdy rozlicza transakcje wewnątrzwspólnotowe - numer dla celów takich transakcji),
  • numer za pomocą, którego nabywca jest zidentyfikowany dla podatku (a gdy rozlicza transakcje wewnątrzwspólnotowe - numer dla celów takich transakcji),
  • datę dokonania lub zakończenia dostawy towarów lub wykonania usługi, o ile taka data jest określona i różni się od daty wystawienia faktury; w przypadku sprzedaży o charakterze ciągłym podatnik może podać na fakturze miesiąc i rok dokonania sprzedaży,
  • nazwę towaru lub usługi,
  • miarę i ilość (liczbę) sprzedanych towarów lub zakres wykonanych usług,
  • cenę jednostkową towaru lub usługi bez kwoty podatku (cenę jednostkową netto),
  • kwoty wszelkich rabatów, w tym za wcześniejsze otrzymanie należności, o ile nie zostały one uwzględnione w cenie jednostkowej netto,
  • wartość dostarczonych towarów lub wykonanych usług, objętych transakcją bez kwoty podatku (wartość sprzedaży netto),
  • stawkę podatku,
  • sumę wartości sprzedaży netto z podziałem na sprzedaż objętą poszczególnymi stawkami podatku i sprzedaż zwolnioną z podatku,
  • kwotę podatku od sumy wartości sprzedaży netto, z podziałem na kwoty dotyczące poszczególnych stawek podatku,
  • kwotę należności ogółem.

  Podatnik powinien pamiętać, że możliwe jest wystawianie faktury zbiorczej, dotyczącej wielu czynności dokonywanych w danym miesiącu. Od 1 stycznia 2014 r. faktury wystawia się w terminie:
  - Standardowym - nie później niż 15go dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano dostawy towaru lub wykonano usługę,
  - 30 dni od dnia wykonania usług – usługi budowlane i budowlano montażowe,
  - 60 dni od wydania towarów – dostawa książek drukowanych – z wyłączeniem map i ulotek – oraz gazet, czasopism i magazynów drukowanych,
  - 90 dni od wykonania usług – drukowanie książek drukowanych – z wyłączeniem map i ulotek – oraz gazet, czasopism i magazynów drukowanych,
  - 120 dni od pierwszego dnia wydania towarów – gdy przewidywane jest rozliczenie zwrotów wydawnictw,

  Możliwe jest również wystawianie faktur przed wykonaniem czynności, nie wcześniej niż 30 dnia przed:
  - dokonaniem dostawy towaru lub wykonaniem usługi,
  - otrzymaniem, przed dokonaniem dostawy towaru lub wykonaniem usługi, całości lub części zapłaty.

  Istnieją wyjątki od powyższej zasady, dotyczące faktur wskazujących czynności wykonywanych w okresach rozliczeniowych.

  W przypadkach faktur wystawianych na żądanie nabywcy, fakturę wystawia się:
  - w terminach wskazanych powyżej (do 15 następnego miesiąca lub 30, 60, 90, 120 dnia od danej czynności - jeżeli żądanie wystawienia faktury zostało zgłoszone do końca miesiąca, w którym dostarczono towar lub wykonano usługę bądź otrzymano całość lub część zapłaty;
  - nie później niż 15go dnia od dnia zgłoszenia żądania - jeżeli żądanie wystawienia faktury zostało zgłoszone po upływie powyższego miesiąca.

  Wypełniona i zapisana faktura automatycznie jest importowana do ewidencji sprzedaży VAT w JPKomacie, który umożliwia tworzenie i e-wysyłkę pliku JPK_VAT.

  Praktyczny i szybki kalkulator VAT netto / brutto – sprawdź oblicz kwotę VAT lub netto.

   

  reklama
  reklama
  reklama
  reklama

  Ostatnio na forum

  reklama
  reklama

  Eksperci portalu infor.pl

  Verum Numerica

  Usługi księgowe │Audyt księgowy i podatkowy│ Doradztwo

  Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
  reklama
  reklama
  reklama