| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Druki

Druki

VAT-REF (4) Wniosek o zwrot podatku od wartości dodanej (VAT) naliczonego w innym państwie członkowskim

Podatnicy, którzy nie wykonują działalności opodatkowanej w innym kraju Uni Europejskiej mogą ubiegać się o zwrot podatku VAT zawartego w towarach i usługach nabytych w tym kraju, gdy wydatki związane są z prowadzoną w Polsce działalnością gospodarczą. O zwrot należy występować w Polsce według szczególnej procedury wypełniając formularz VAT-REF.

Podstawową europejską dyrektywą regulującą zwrot VAT w ramach procedury VAT-REF jest Dyrektywa Rady 2008/9/WE z dnia 12.02.2008r. określająca szczegółowe zasady zwrotu podatku od wartości dodanej, przewidzianego w dyrektywie 2006/112/WE, podatnikom niemającym siedziby w państwie członkowskim zwrotu, lecz mającym siedzibę w innym państwie członkowskim.
Państwem członkowskim siedziby dla polskiego podatnika będzie zawsze Rzeczpospolita Polska. Państwem członkowskim zwrotu dla polskiego podatnika jest państwo członkowskie Unii Europejskiej, w którym podatnik ubiega się o zwrot podatku od wartości dodanej.

O zwrot podatku od wartości dodanej mogą ubiegać się podatnicy, którzy w okresie, do którego odnosi się wniosek:

  • w państwie członkowskim zwrotu, na terytorium którego nabywali towary i usługi lub dokonywali importu do tego państwa członkowskiego, nie mieli ani siedziby działalności gospodarczej ani stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej, z których wykonywaliby transakcje gospodarcze albo w przypadku braku siedziby lub stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej, nie mieli tam stałego miejsca zamieszkania ani zwykłego miejsca pobytu,
  • byli podatnikami, o których mowa w art. 15 ustawy o podatku od towarów i usług,
  • nie dokonywali wyłącznie dostaw towarów lub świadczenia usług zwolnionych od podatku (poza transakcjami, o których mowa w art. 86 ust. 9 ustawy o podatku od towarów i usług),
  • nie byli zwolnieni od podatku na podstawie art. 113 ustawy o podatku od towarów i usług.


Wniosek składa się do dnia 30 września roku następującego po roku podatkowym, którego wniosek dotyczy.

Wypełniony formularz VAT-REF adresowany jest do administracji podatkowej Państwa członkowskiego zwrotu, jednak składa się go za pośrednictwem właściwego dla podatnika urzędu skarbowego. Podatnicy, o których mowa w art. 15 ustawy ubiegający się o zwrot podatku od wartości dodanej, składają wniosek za pośrednictwem urzędu skarbowego właściwego ze względu na miejsce wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, a jeżeli czynności te wykonywane są na terenie dwóch lub więcej urzędów skarbowych, to osoby fizyczne składają wniosek za pośrednictwem urzędu skarbowego właściwego ze względu na miejsce zamieszkania, a osoby prawne i jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej - ze względu na adres siedziby.

Formularz VAT-REF można wysłać za pośrednictwem systemu e-Deklaracje, gdzie po wysyłce uzyskuje on Urzędowe Poświadczenie Odbioru (UPO). Następnie wniosek zostaje przekazany do polskiego systemu VAT-REFUND, gdzie w ciągu 72 godzin otrzymuje już swój właściwy numer referencyjny w systemie VAT-REFUND.

Wszystkie wiadomości w sprawie złożonego wniosku o zwrot są przekazywane wyłącznie na wskazany we wniosku adres poczty elektronicznej:

  • reprezentanta, jeżeli we wniosku został wskazany reprezentant,
  • wnioskodawcy, jeżeli we wniosku nie wskazał innej osoby jego reprezentującej.

Wszelka dalsza korespondencja dotycząca wniosku VAT-REF zarówno z kraju członkowskiego siedziby jak i kraju członkowskiego
zwrotu będzie zawsze opatrywana numerem referencyjnym wniosku.
 

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Aneta Juszczuk

Coach

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »