| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Druki

Druki

KRS-W10 (archiwalny) Wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców - oddział przedsiębiorcy zagranicznego, główny oddział zagranicznego zakładu ubezpieczeń / zakładu reasekuracji

Wniosek KRS-W10 służy do wnoszenia przez wnioskodawcę o dokonanie rejestracji podmiotu w rejestrze przedsiębiorców (oddziału przedsiębiorcy zagranicznego, głównego oddziału zagranicznego zakładu ubezpieczeń/zakładu reasekuracji), zgodnie z informacjami zamieszczonymi we wniosku i załącznikach do sądu rejonowego (sądu gospodarczego) właściwego ze względu na siedzibę podmiotu, którego wpis dotyczy. Wniosek można złożyć w biurze podawczym właściwego sądu lub nadać w urzędzie pocztowym na adres sądu.

Do wniosku KRS-W10 należy dołączyć poniższe załączniki:

  1. W celu wpisania informacji na temat sposobu reprezentacji oraz organu reprezentacji zagranicznego przedsiębiorcy lub zagranicznego zakładu ubezpieczeń oraz osób wchodzących w skład tego organu należy wypełnić załącznik KRS-WK „Organy podmiotu / wspólnicy uprawnieni do reprezentowania spółki”. Jeśli podmiot nie posiada organu reprezentacji, w załączniku należy podać dane osób zajmujących się reprezentacją i zarządzaniem, wpisując w polu „Funkcja osoby w organie reprezentacji” rolę, jaką dana osoba pełni w podmiocie zagranicznym.
  2. W celu wpisania informacji na temat organu nadzoru lub kontroli zagranicznego przedsiębiorcy lub zagranicznego zakładu ubezpieczeń / zakładu reasekuracji oraz osób wchodzących w jego skład należy wypełnić załącznik KRS-WK „Organy podmiotu / wspólnicy uprawnieni do reprezentowania spółki”. Załącznik ten należy wypełnić nawet wówczas, gdy u przedsiębiorcy zagranicznego lub zagranicznego zakładu ubezpieczeń / zakładu reasekuracji ten sam organ pełni funkcje reprezentacji oraz nadzoru lub kontroli.
  3. Jeśli są powołani prokurenci należy wypełnić załącznik KRS-WL „Prokurenci, pełnomocnicy spółdzielni, przedsiębiorstwa państwowego, instytutu badawczego”. 
  4. W celu wpisania osób reprezentujących przedsiębiorcę zagranicznego lub zagraniczny zakład ubezpieczeń / zakład reasekuracji w oddziale należy wypełnić załącznik KRS-WJ „Reprezentant podmiotu zagranicznego”.
  5. W celu wpisania przedmiotu działalności oddziału należy wypełnić załącznik KRS-WM „Przedmiot działalności”.
  6. Jeśli razem z niniejszym wnioskiem składane są: roczne sprawozdanie finansowe, opinia biegłego rewidenta, uchwała lub postanowienie o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego, należy wypełnić załącznik KRS-ZN „Sprawozdania finansowe i inne dokumenty”.

 
Jeśli któraś z informacji nie dotyczy wnioskowanego podmiotu należy to pole pozostawić puste. Formularz ma w programie fillUp włączoną opcję automatycznego przekreślania niewypełnionych pól. Przekreślenia pustych pól będą widoczne dopiero na wydrukowanym formularzu. Jeżeli występuje możliwość wyboru odpowiedzi należy zaznaczyć "Bez zmian".

Wniosek złożony z naruszeniem przepisu art. 19 ust. 2 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym lub nieprawidłowo wypełniony podlega zwróceniu, bez wzywania o uzupełnienie braków.

Formularz należy wypełnić w języku polskim, czytelnie, na maszynie, komputerowo lub ręcznie, wielkimi drukowanymi literami.
Wnioskodawca wypełnia pola jasne.


We wszystkich wypełnianych polach, w których występuje możliwość wyboru, należy wstawić X w jednym odpowiednim kwadracie.

Więcej informacji: Biuletyn informacji publicznej Ministerstwa Sprawiedliwości.

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Andrzej Kowalski

Doradca podatkowy z kilkunastoletnim stażem w różnych organach podatkowych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »