| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Druki

Druki

UZPBS Uchwała Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w sprawie przyjęcia bilansu spółki

Uchwały wspólników wymagają rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności spółki, sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz udzielenia absolutorium członkom organów spółki z wykonania przez nich obowiązków.

Przygotowanie sprawozdania finansowego wymaga zgodnego działania zarządu, który odpowiedzialny jest za kwestię prawidłowości danych wskazanych w sprawozdaniu.

Sprawozdanie finansowe składa się z:

  • bilansu,
  • rachunku zysków i strat,
  • informacji dodatkowej obejmującej wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia, a w określonych przypadkach również z
  • rachunku przepływów pieniężnych oraz
  • informacji o zmianach w kapitale własnym (lub aktywach netto).

 

W praktyce, sporządzającym sprawozdanie finansowe będzie oczywiście księgowy zatrudniony na podstawie zlecenia bądź umowy o pracę lub zewnętrzna firma księgowa, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych. Mimo tego, kierownik jednostki - zarząd ponosi odpowiedzialność za sporządzenie sprawozdania. Oznacza to, że błędy w sprawozdaniu obciążają odpowiedzialnością członków zarządu,  a nie firmę lub księgowego, którzy ponoszą wyłącznie odpowiedzialność wtórną, odszkodowawczą.

Uchwała zarządu ma zatem charakter zatwierdzenia bilansu przedstawionego przez osobę przygotowującą go w przedsiębiorstwie.

Po przyjęciu całego sprawozdania zostaje ono przedstawione organowi stanowiącemu w celu zatwierdzenia, a w części jednostek poddane wcześniej badaniu przez biegłego rewidenta. Celem badania sprawozdania finansowego jest wyrażenie przez biegłego rewidenta pisemnej opinii wraz z raportem o tym, czy sprawozdanie finansowe jest zgodne z zastosowanymi zasadami (polityką) rachunkowościoraz czy rzetelnie i jasno przedstawia sytuację majątkową i finansową, jak też wynik finansowy badanej jednostki.

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł Partnerski

Eksperci portalu infor.pl

Konrad Dura

Doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »