| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Druki

Druki

SSE-R/A (3) Rozliczenie zdyskontowanej wartości udzielonej pomocy publicznej i kosztów kwalifikujących się do objęcia tą pomocą

Wzór obowiązujący od 20 maja 2015 r.
Wzór stosuje się do rozliczenia podatku dochodowego z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej na terenie specjalnych stref ekonomicznych za rok podatkowy, który rozpoczął się po dniu 20 maja 2015 r.
Wzór mogą stosować podatnicy, których rok podatkowy rozpoczął się przed dniem 20 maja 2015 r. i zakończy się w tym albo po tym dniu.

Załącznik do informacji SSE-R, przeznaczony jest wyłącznie dla przedsiębiorców, których mowa w art.5 ust.2 ustawy z dnia 2 października 2003 r. o zmianie ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych i niektórych ustaw (Dz.U. Nr 188, poz.1840, z późn. zm.) – nie dotyczy małych i średnich przedsiębiorców

Objaśnienia dotyczące części B:

Kol. 1 - Podstawa prawna udzielenia pomocy - w przypadku gdy:

  • pomoc została udzielona na podstawie ustawy, należy podać: tytuł aktu prawnego, datę aktu i ogólne określenie podmiotu aktu oraz oznaczenie roku, numeru i pozycji Dziennika Ustaw, w którym został opublikowany, oraz oznaczenie przepisu będącego podstawą udzielenia pomocy (w kolejności: artykuł ustawy, ustęp, punkt, litera, tiret),
  • pomoc została udzielona na podstawie aktu wykonawczego do ustawy, należy podać: oznaczenie, rodzaj aktu, oraz oznaczenie roku, numeru i pozycji Dziennika Ustaw, w którym został opublikowany, oraz oznaczenie przepisu będącego podstawą udzielenia pomocy (w kolejności: paragraf, ustęp, punkt, litera, tiret),
  • pomoc została udzielona na podstawie decyzji lub uchwały, należy podać kolejno: nazwę aktu, datę wydania i organ wydający ten akt,
  • pomoc została udzielona na podstawie umowy, należy podać: przedmiot umowy, datę jej zawarcia oraz strony umowy.

Kol. 2 - Dzień udzielenia pomocy - należy podać dzień wydania decyzji albo zawarcia umowy, na podstawie której była udzielona pomoc, a jeżeli udzielenie pomocy nastąpiło na podstawie aktu normatywnego, bez wymogu i wydania decyzji albo zawarcia umowy:
a) dzień, w którym zgodnie z odrębnymi przepisami upływa termin złożenia deklaracji albo innego dokumentu określającego wartość pomocy z zastrzeżeniem lit. b)
b) dzień, w którym zgodnie z odrębnymi przepisami upływa termin złożenia zeznania rocznego - w przypadku udzielenia pomocy w podatku dochodowym,
c) dzień faktycznego przysporzenia przedsiębiorcy korzyści finansowych - w przypadku braku obowiązku złożenia deklaracji albo innego dokumentu określającego wartość pomocy.
Kol. 3 - Wartość udzielonej pomocy - należy ją przedstawić jako ekwiwalent dotacji netto obliczony zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów wydanym na podstawie art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej, na dzień udzielenia pomocy.
Kol. 4 - Zdyskontowana wartość pomocy na dzień uzyskania zezwolenia - należy podać wartość pomocy określoną w kol. 3 po jej zdyskontowaniu na dzień uzyskania zezwolenia, zgodnie z przepisami rozporządzenia Rady Ministrów, wydanego na podstawie art. 4 ust. 4 ustawy z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 282).
Kol. 5 - Rodzaj podatku lub inne wsparcie, objęte pomocą - należy podać nazwę zobowiązania, w którym udzielona została pomoc publiczna.

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł Partnerski

Eksperci portalu infor.pl

Mariusz Jabłoński

Doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »