| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Druki

Druki

KW-ZAL (od VII 2016) Wniosek o założenie księgi wieczystej

Ten wzór formularza KW-ZAL obowiązuje od dnia 01.07.2016 r. 

Przy użyciu tego formularza możemy złożyć wniosek o założenie księgi wieczystej nieruchomości gruntowej, nieruchomości budynkowej, nieruchomości lokalowej lub spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu. Jeśli jest zakładana księga wieczysta dla nieruchomości odłączonej / wyodrębnionej z innej księgi wieczystej należy we wniosku podać numer księgi wieczystej, z której ta cześć nieruchomości zostanie odłączona lub wyodrębniona. 

W żądaniu wpisu powinno się określić rodzaj przysługującego podmiotowi prawa, podać imię, nazwisko lub nazwę / firmę i siedzibę oraz określić wielkość przysługującego udziału w prawie.

Jeśli wnioskodawca żąda ujawnienia w księdze wieczystej kilku współwłaścicieli nieruchomości, współużytkowników wieczystych lub współuprawnionych z tytułu spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, wówczas dane każdego z nich należy wpisać w osobnej rubryce.   

Do wniosku dołącza się załącznik "KW-ZAD żądanie wpisu w księdze wieczystej", jeśli w zakładanej księdze wieczystej:

  • ma być ujawniony budynek i/lub urządzenie (dotyczy tylko księgi zakładanej dla nieruchomości gruntowej),
  • ma być ujawnionych więcej niż dwóch współwłaścicieli lub współuprawnionych lub ma być ujawniony więcej niż jeden właściciel jeden użytkownik wieczysty,
  • mają zostać ujawnione prawa (inne niż własność, użytkowanie wieczyste, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu), roszczenia ograniczenia w rozporządzaniu nieruchomością, hipoteki.

Jeżeli przedmiotem żądania jest założenie księgi wieczystej dla nieruchomości gruntowej, w skład której wchodzi kilka działek ewidencyjnych, do wniosku należy obowiązkowo dołączyć formularz "KW-OZN Oznaczenie działki ewidencyjnej".

Załącznik "KW-WU Wnioskodawca / uczestnik postepowania" należy wypełnić i dołączyć do tego wniosku w przypadku, gdy trzy sekcje 'Dane wnioskodawcy/ uczestnika postępowania' nie pozwalają na wpisanie wszystkich wnioskodawców lub uczestników postepowania.

Jeżeli w imieniu wnioskodawcy/ uczestnika postępowania występuje pełnomocnik lub przedstawiciel ustawowy należy obowiązkowo wypełnić i załączyć formularz "KW-PP Pełnomocnik / przedstawiciel ustawowy". W przypadku, gdy w imieniu wnioskodawcy/ uczestnika postępowania występuje pełnomocnik, do wniosku należy również dołączyć odpowiednie pełnomocnictwo.

Pouczenie:

- Formularz należy wypełnić w języku polskim, czytelnie, drukowanymi literami, bez skreśleń i poprawek, na maszynie, na komputerze lub ręcznie, zgodnie z opisem pól.

- Wnioskodawca wypełnia tylko pola jasne wniosku, z tym że pola niewypełnione należy przekreślić.

- Wniosek można złożyć w biurze podawczym wydziału ksiąg wieczystych lub nadać w urzędzie pocztowym na adres tego wydziału.

Formularz ma w programie Fillup włączoną opcję automatycznego przekreślania niewypełnionych pól. Przekreślenia pustych pól będą widoczne dopiero na wydrukowanym formularzu.

 
reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Dorota Adamska

Specjalista ds. Public Relations

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »