| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Druki

Druki

  Strona przy współpracy z e-file sp. z o.o.

  fillUp

  KW-ZAL (od VII 2016) Wniosek o założenie księgi wieczystej

  Ten wzór formularza KW-ZAL obowiązuje od dnia 01.07.2016 r. 

  Przy użyciu tego formularza możemy złożyć wniosek o założenie księgi wieczystej nieruchomości gruntowej, nieruchomości budynkowej, nieruchomości lokalowej lub spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu. Jeśli jest zakładana księga wieczysta dla nieruchomości odłączonej / wyodrębnionej z innej księgi wieczystej należy we wniosku podać numer księgi wieczystej, z której ta cześć nieruchomości zostanie odłączona lub wyodrębniona. 

  W żądaniu wpisu powinno się określić rodzaj przysługującego podmiotowi prawa, podać imię, nazwisko lub nazwę / firmę i siedzibę oraz określić wielkość przysługującego udziału w prawie.

  Jeśli wnioskodawca żąda ujawnienia w księdze wieczystej kilku współwłaścicieli nieruchomości, współużytkowników wieczystych lub współuprawnionych z tytułu spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, wówczas dane każdego z nich należy wpisać w osobnej rubryce.   

  Do wniosku dołącza się załącznik "KW-ZAD żądanie wpisu w księdze wieczystej", jeśli w zakładanej księdze wieczystej:

  • ma być ujawniony budynek i/lub urządzenie (dotyczy tylko księgi zakładanej dla nieruchomości gruntowej),
  • ma być ujawnionych więcej niż dwóch współwłaścicieli lub współuprawnionych lub ma być ujawniony więcej niż jeden właściciel jeden użytkownik wieczysty,
  • mają zostać ujawnione prawa (inne niż własność, użytkowanie wieczyste, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu), roszczenia ograniczenia w rozporządzaniu nieruchomością, hipoteki.

  Jeżeli przedmiotem żądania jest założenie księgi wieczystej dla nieruchomości gruntowej, w skład której wchodzi kilka działek ewidencyjnych, do wniosku należy obowiązkowo dołączyć formularz "KW-OZN Oznaczenie działki ewidencyjnej".

  Załącznik "KW-WU Wnioskodawca / uczestnik postepowania" należy wypełnić i dołączyć do tego wniosku w przypadku, gdy trzy sekcje 'Dane wnioskodawcy/ uczestnika postępowania' nie pozwalają na wpisanie wszystkich wnioskodawców lub uczestników postepowania.

  Jeżeli w imieniu wnioskodawcy/ uczestnika postępowania występuje pełnomocnik lub przedstawiciel ustawowy należy obowiązkowo wypełnić i załączyć formularz "KW-PP Pełnomocnik / przedstawiciel ustawowy". W przypadku, gdy w imieniu wnioskodawcy/ uczestnika postępowania występuje pełnomocnik, do wniosku należy również dołączyć odpowiednie pełnomocnictwo.

  Pouczenie:

  - Formularz należy wypełnić w języku polskim, czytelnie, drukowanymi literami, bez skreśleń i poprawek, na maszynie, na komputerze lub ręcznie, zgodnie z opisem pól.

  - Wnioskodawca wypełnia tylko pola jasne wniosku, z tym że pola niewypełnione należy przekreślić.

  - Wniosek można złożyć w biurze podawczym wydziału ksiąg wieczystych lub nadać w urzędzie pocztowym na adres tego wydziału.

  Formularz ma w programie Fillup włączoną opcję automatycznego przekreślania niewypełnionych pól. Przekreślenia pustych pól będą widoczne dopiero na wydrukowanym formularzu.

   

  Ostatnio na forum

  Eksperci portalu infor.pl

  Andrzej Kowalski

  Doradca podatkowy z kilkunastoletnim stażem w różnych organach podatkowych.

  Zostań ekspertem portalu Infor.pl »