| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Druki

Druki

UPCO Umowa o pracę na czas określony (Agencja pracy tymczasowej)

Zawierana za pośrednictwem pracy umowa z użytkownikiem pracodawcą umowa pracy tymczasowej zawarta może być na czas określony. Nie ma możliwości zawierać tego typu umowy na czas nieokreślony lub na czas wykonywania określonej pracy (ta ostatnia możliwość istniała przed 22 lutym 2016 r.).
W zakresie czasu trwania takiej umowy, pracodawca ustalając warunki powinien przestrzegać zasady, że umowy terminowe – dotyczące prac sezonowych (równe okresowi pracy, na jaki są one przewidywane) nie mogą przekraczać 33 miesięcy, a łączna ich ilość nie może przekraczać trzech. Zasadę tę można jednak ograniczyć i wydłużyć umowę lub przekroczyć ilość umów na czas określony w przypadku zawierania ich m.in. w celu wykonywania pracy o charakterze dorywczym lub sezonowym. Zatem możliwe jest w tym przypadku zawieranie wielu umów sezonowych lub przekraczających limit 33 miesięcy.
Nie ma natomiast możliwości zawrzeć umowy o pracę z agencją pracy tymczasowej:

 • szczególnie niebezpiecznej w rozumieniu przepisów wydanych na podstawie art. 23715 Kodeksu pracy;
 • na stanowisku pracy, na którym jest zatrudniony pracownik pracodawcy użytkownika, w okresie uczestniczenia tego pracownika w strajku;
 • na stanowisku pracy, na którym, w okresie ostatnich 3 miesięcy poprzedzających przewidywany termin rozpoczęcia wykonywania pracy tymczasowej przez pracownika tymczasowego, był zatrudniony pracownik pracodawcy użytkownika, z którym został rozwiązany stosunek pracy z przyczyn niedotyczących pracowników.

Pracodawca nie może powierzać pracownikowi innej pracy na zasadzie oddelegowania oraz nie może powierzać mu wykonywania pracy na rzecz i pod kierownictwem innego podmiotu.
Pracownik tymczasowy w okresie wykonywania pracy na rzecz pracodawcy użytkownika nie może być traktowany mniej korzystnie w zakresie warunków pracy i innych warunków zatrudnienia niż pracownicy zatrudnieni przez tego pracodawcę użytkownika na takim samym lub podobnym stanowisku pracy, z wyjątkiem dostępu do szkolenia w celu podnoszenia kwalifikacji zawodowych w stosunku do pracownika wykonującego pracę na rzecz tego pracodawcy użytkownika krócej niż 6 tygodni.
W celu zawarcia umowy o pracę między agencją pracy tymczasowej a pracownikiem tymczasowym pracodawca użytkownik uzgadnia z tą agencją na piśmie:

 • rodzaj pracy, która ma być powierzona pracownikowi tymczasowemu;
 • wymagania kwalifikacyjne konieczne do wykonywania pracy, która ma być powierzona pracownikowi tymczasowemu;
 • przewidywany okres wykonywania pracy tymczasowej;
 • wymiar czasu pracy pracownika tymczasowego;
 • miejsce wykonywania pracy tymczasowej.

Pracodawca użytkownik informuje agencję pracy tymczasowej na piśmie o:

 • wynagrodzeniu za pracę, która ma być powierzona pracownikowi tymczasowemu, określonym w przepisach o wynagrodzeniu obowiązujących u pracodawcy użytkownika;
 • warunkach wykonywania pracy tymczasowej w zakresie dotyczącym bezpieczeństwa i higieny pracy.

Uzgadniają oni również na piśmie:

 • zakres informacji dotyczących przebiegu pracy tymczasowej, które mają wpływ na wysokość wynagrodzenia za pracę pracownika tymczasowego, oraz sposób i termin przekazywania tych informacji agencji pracy tymczasowej w celu prawidłowego obliczania wynagrodzenia za pracę tego pracownika;
 • zakres przejęcia przez pracodawcę użytkownika obowiązków pracodawcy dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy innych niż określone w ust. 2a;
 • zakres przejęcia przez pracodawcę użytkownika obowiązku pracodawcy dotyczącego wypłacania należności na pokrycie kosztów związanych z podróżą służbową.

Natomiast umowa o pracę zawierana jest między agencją pracy tymczasowej a pracownikiem tymczasowym powinna określać strony umowy, rodzaj umowy i datę zawarcia umowy oraz wskazywać pracodawcę użytkownika i ustalony okres wykonywania na jego rzecz pracy tymczasowej, a także warunki zatrudnienia pracownika tymczasowego w okresie wykonywania pracy na rzecz pracodawcy użytkownika.

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł Sponsorowany

Eksperci portalu infor.pl

Rafał Semczyszyn

Radca prawny

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »