| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Druki

Druki

  Strona przy współpracy z e-file sp. z o.o.

  fillUp

  ZUS RP-12 (archiwalny) Wniosek o nauczycielskie świadczenie kompensacyjne

  Nauczycielskie świadczenie kompensacyjne przysługuje tylko pod warunkiem rozwiązania stosunku(ów) pracy.

  Wniosek należy złożyć w Oddziale lub Inspektoracie ZUS właściwym ze względu na miejsce zameldowania na pobyt stały osoby ubiegającej się o nauczycielskie świadczenie kompensacyjne. Jeżeli osoba mieszka za granicą, wniosek należy złożyć w Oddziale lub Inspektoracie ze względu na ostatnie miejsce zameldowania na pobyt stały w Polsce.

  Złożenie wniosku stanowi podstawę do wszczęcia postępowania w ZUS - rozpatrzenia uprawnień oraz wydania decyzji.
  Wniosek powinien zawierać wszystkie dane niezbędne do jego rozpatrzenia, tj. dane identyfikacyjne osoby zainteresowanej (PESEL, NIP, nazwisko, nazwisko rodowe, imiona, imię ojca i matki, obywatelstwo oraz datę urodzenia), zawód, dane adresowe oraz wypełnioną dalszą część wniosku.

  Dokumenty niezbędne do ustalenia prawa do nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego oraz jego wysokości:

  •  „Informacja dotycząca okresów składkowych i nieskładkowych” formularz ZUS Rp-6
  • zaświadczenia pracodawców (świadectwa pracy) bądź inne dokumenty właściwych organów, urzędów lub organizacji – potwierdzające okresy składkowe i nieskładkowe w Polsce,
  • zaświadczenia pracodawców (świadectwa pracy) potwierdzające wykonywanie pracy w jednostkach, o których mowa w art. 2 pkt 1 ustawy o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych.

  Dokumenty należy przedłożyć w oryginale lub poświadczone zgodnością z oryginałem przez upoważnione podmioty.
  Jeżeli we wniosku nie zamieszczono danych lub nie dostarczono dokumentów, które są niezbędne do jego rozpatrzenia, organ rentowy wzywa zainteresowanego do uzupełnienia wniosku i wyznacza termin na uzupełnienie. Nieusunięcie braków w terminie wyznaczonym przez organ rentowy spowoduje wydanie decyzji o odmowie wszczęcia postępowania.

  Osobie zainteresowanej przysługuje wycofanie wniosku w formie papierowej lub elektronicznej, nie później niż do dnia uprawomocnienia się decyzji.

  Ostatnio na forum

  Eksperci portalu infor.pl

  Jacek Kosiński Adwokaci i Radcowie Prawni

  Ekspert prawa nieruchomości, prawa budowlanego oraz projektów infrastrukturalnych

  Zostań ekspertem portalu Infor.pl »