| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Druki

Druki

  Strona przy współpracy z e-file sp. z o.o.

  fillUp

  ZP-PN (archiwalny) Protokół postępowania w trybie przetargu nieograniczonego

  Protokół postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zawiera informacje dotyczące czynności poprzedzających wszczęcie oraz wykonywanych po zakończeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Protokół zawiera informacje dotyczące:

  • zamawiającego,
  • przedmiotu zamówienia publicznego,
  • określenia wartości zamówienia, wartości umowy ramowej lub wartości dynamicznego systemu zakupów, wartości zamówienia udzielanego w częściach, wartości zamówień uzupełniających oraz daty i sposobu ich ustalenia,
  • powodów zastosowania przez zamawiającego innego trybu udzielenia zamówienia niż przetarg nieograniczony lub przetarg ograniczony,
  • osób wykonujących czynności związane z przygotowaniem postępowania o udzielenie zamówienia oraz osób wykonujących czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia i złożenia przez nie oświadczenia na druku ZP-1;
  • ogłoszeń i zmiany treści ogłoszeń,
  • wykonawców zaproszonych do udziału w postępowaniu, negocjacjach, składania ofert, ofert wstępnych lub ofert orientacyjnych,
  • zawiadomienia Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych o wszczęciu postępowania w trybie zamówienia z wolnej ręki oraz negocjacji bez ogłoszenia,
  • wykonawców, którzy złożyli wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, złożyli oferty, oferty wstępne lub oferty orientacyjne
  • miejsca i terminu składania ofert,
  • otwarcia ofert
  • kwoty, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia lub części zamówienai,
  • zestawienia ofert,
  • oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu,
  • wykonawców wykluczonych z postępowania,
  • ofert, które zostały odrzucone,
  • zastosowania aukcji elektronicznej
  • wyboru najkorzystniejszej oferty,
  • zatwierdzenia wyniku postępowania,
  • zawiadomienia o wyborze albo unieważnieniu postępowania oraz powodów unieważnienia postępowania,
  • środków ochrony prawnej,
  • udzielenia zamówienia publicznego,
  • załączników do protokołu,
  • uwag do protokołu.

  Ostatnio na forum

  Artykuł Partnerski

  Eksperci portalu infor.pl

  Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości Twój StartUP

  Zostań ekspertem portalu Infor.pl »