| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Druki

Druki

ZP-PN (archiwalny) Protokół postępowania w trybie przetargu nieograniczonego

Protokół postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zawiera informacje dotyczące czynności poprzedzających wszczęcie oraz wykonywanych po zakończeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Protokół zawiera informacje dotyczące:

 • zamawiającego,
 • przedmiotu zamówienia publicznego,
 • określenia wartości zamówienia, wartości umowy ramowej lub wartości dynamicznego systemu zakupów, wartości zamówienia udzielanego w częściach, wartości zamówień uzupełniających oraz daty i sposobu ich ustalenia,
 • powodów zastosowania przez zamawiającego innego trybu udzielenia zamówienia niż przetarg nieograniczony lub przetarg ograniczony,
 • osób wykonujących czynności związane z przygotowaniem postępowania o udzielenie zamówienia oraz osób wykonujących czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia i złożenia przez nie oświadczenia na druku ZP-1;
 • ogłoszeń i zmiany treści ogłoszeń,
 • wykonawców zaproszonych do udziału w postępowaniu, negocjacjach, składania ofert, ofert wstępnych lub ofert orientacyjnych,
 • zawiadomienia Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych o wszczęciu postępowania w trybie zamówienia z wolnej ręki oraz negocjacji bez ogłoszenia,
 • wykonawców, którzy złożyli wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, złożyli oferty, oferty wstępne lub oferty orientacyjne
 • miejsca i terminu składania ofert,
 • otwarcia ofert
 • kwoty, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia lub części zamówienai,
 • zestawienia ofert,
 • oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu,
 • wykonawców wykluczonych z postępowania,
 • ofert, które zostały odrzucone,
 • zastosowania aukcji elektronicznej
 • wyboru najkorzystniejszej oferty,
 • zatwierdzenia wyniku postępowania,
 • zawiadomienia o wyborze albo unieważnieniu postępowania oraz powodów unieważnienia postępowania,
 • środków ochrony prawnej,
 • udzielenia zamówienia publicznego,
 • załączników do protokołu,
 • uwag do protokołu.
reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Biuro rachunkowe PROGRES s.c.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »