| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Druki

Druki

Wyniki wyszukiwania:

Znaleziono: 309
TW-2 (3) Tytuł wykonawczy stosowany w egzekucji obowiązków o charakterze niepieniężnym

Środkami egzekucyjnymi stosowanymi w egzekucji obowiązków o charakterze niepieniężnym są: grzywna w celu przymuszenia, wykonanie zastępcze, odebranie rzeczy ruchomej, odebranie nieruchomości, opróżnienie lokali i innych pomieszczeń, przymus bezpośredni. Na podstawie art. 33 § 1 ustawy zobowiązanemu przysługuje w terminie 7 dni od dnia doręczenia odpisu/wydruku tytułu wykonawczego prawo zgłoszenia do organu egzekucyjnego zarzutów w sprawie prowadzenia egzekucji administracyjnej. Zgodnie z art. 36 § 3 ustawy zobowiązany, przeciwko któremu wszczęto postępowanie egzekucyjne, jest obowiązany do powiadomienia, w ciągu 7 dni, organu egzekucyjnego o każdej zmianie miejsca swojego pobytu, trwającej dłużej niż jeden miesiąc. W razie zaniedbania tego obowiązku, na zobowiązanego może być nałożona kara pieniężna (art.168d §3 ustawy).

Wierzyciel wypełnia pozycje niezaciemnione. Zgodnie z art. 27 i art. 27d ustawy obowiązkowe wypełnienie pozycji
dotyczy:
– oznaczenia wierzyciela;
– wskazania imienia i nazwiska lub nazwy zobowiązanego, a w przypadku gdy zobowiązany będący przedsiębiorcą zmarł przed wszczęciem postępowania egzekucyjnego – imienia i nazwiska zobowiązanego oraz firmy zobowiązanego z dodaniem oznaczenia „w spadku”;
– numeru Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności (PESEL), numeru identyfikacji podatkowej (NIP) lub numeru identyfikacji w Krajowym Rejestrze Urzędowym Podmiotów Gospodarki Narodowej (REGON) zobowiązanego, jeżeli taki numer posiada;
– adresu zobowiązanego, przez który rozumie się ostatni znany wierzycielowi adres miejsca zamieszkania lub siedziby zobowiązanego;
– treści podlegającego egzekucji obowiązku oraz podstawy prawnej tego obowiązku;
– wskazania podstawy prawnej prowadzenia egzekucji administracyjnej;
– daty wystawienia tytułu wykonawczego, podpisu, imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego osoby upoważnionej do działania w imieniu wierzyciela;
– daty doręczenia upomnienia;
– imion i nazwisk oraz adresów wspólników, jeżeli tytuł wykonawczy dotyczy obowiązku spółki nieposiadającej osobowości prawnej.
W pozostałym zakresie wierzyciel podaje dane będące w jego posiadaniu.

Organ egzekucyjny wypełnia pozycje zaciemnione.

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł Sponsorowany

Eksperci portalu infor.pl

Tomasz Okurowski

Specjalista od nowoczesnych technologii zarówno samochodowych jak domowych. Wyjątkowy znawca nawigacji samochodowych, systemów multimedialnych, car audio i aplikacji mobilnych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »