| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Druki

Druki

Wyniki wyszukiwania:

Znaleziono: 7
ZUS A1 (od 2014) Zaświadczenie o ustawodawstwie dotyczącym zabezpieczenia społecznego mającym zastosowanie do osoby uprawnionejZgodnie z brzmieniem art. 19 ust. 2 rozporządzenia 987/2009 - na wniosek zainteresowanego lub pracodawcy instytucja właściwa państwa członkowskiego, którego ustawodawstwo ma zastosowanie zgodnie z przepisami tytułu II rozporządzenia podstawowego, poświadcza, że to ustawodawstwo ma zastosowanie, oraz w stosownych przypadkach wskazuje, jak długo i na jakich warunkach ma ono zastosowanie. Do poświadczania mającego zastosowanie, zgodnie z powoływanymi wyżej przepisami, ustawodawstwa w zakresie zabezpieczenia społecznego stosowane jest "zaświadczenie o ustawodawstwie dotyczącym zabezpieczenia społecznego mającym zastosowanie do osoby uprawnionej", A1. Zaświadczenie A1 zastępuje dotychczasowy formularz E 101, z wyjątkiem sytuacji, gdy zastosowanie mają przepisy rozporządzenia Rady (EWG) 1408/71 z 14 czerwca 1971r. w sprawie stosowania systemów zabezpieczenia społecznego do pracowników najemnych, osób prowadzących działalność na własny rachunek i do członków ich rodzin przemieszczających się we Wspólnocie, jednakże z uwzględnieniem uwag podanych w dalszej części niniejszych wyjaśnień. Zaświadczenie A1 poświadczane jest przez Terenowe Jednostki Organizacyjne Zakładu Ubezpieczeń Społecznych następującym osobom, które podlegają polskiemu ustawodawstwu w zakresie zabezpieczenia społecznego na mocy przepisów rozporządzenia 883/2004: oddelegowany pracownik najemny - art. 12 ust. 1, pracownik wykonujący pracę najemną w dwóch lub w kilku państwach członkowskich - art. 13 ust. 1, osoba oddelegowana pracująca na własny rachunek - art. 12 ust. 2, osoba pracująca na własny rachunek w dwóch lub w kilku państwach członkowskich - art. 13 ust. 2, urzędnik służby cywilnej - art. 11 ust. 3 lit. b), osoba należąca do personelu kontraktowego - art. 15, marynarz - art. 11 ust. 4, osoba wykonująca pracę najemną i pracująca na własny rachunek w różnych państwach - art. 13 ust. 3, urzędnik służby cywilnej zatrudniony przez jedno państwo i wykonujący pracę najemną/pracę na własny rachunek w jednym lub w kilku innych państwach - art. 13 ust. 4, wyjątek od przepisów - art. 16.  

Instrukcja wypełnienia formularza: http://www.zus.pl

ZUS UWDD Wniosek o zaświadczenie A1 - przeniesienie działalności na własny rachunek Informacja w celu wydania zaświadczenia o ustawodawstwie właściwym dla osoby prowadzącej w Polsce działalność gospodarczą na własny rachunek, która przenosi działalność czasowo na terytorium innego Państwa Członkowskiego UE na podstawie art. 12.2 Rozporządzenia Parlamentu i Rady (WE) Nr 883/2004. Zgodnie z artykułem 3 ust. 2 Rozporządzenia Rady i Parlamentu (WE) Nr 987/2009, osoby, do których ma zastosowanie rozporządzenie podstawowe, zobowiązane są do przekazania instytucji właściwej informacji, dokumentów lub dowodów potwierdzających niezbędnych dla ustalenia ich sytuacji lub sytuacji ich rodzin, do ustalenia lub utrzymania ich praw i obowiązków oraz do określenia mającego zastosowanie ustawodawstwa oraz wynikających z niego obowiązków tych osób. Wniosek wypełnia osoba, która podczas przeniesienia działalności za granicę do innego Państwa Członkowskiego UE, wykonuje swoją działalność tylko w tym Państwie. Na podstawie punktu 5 a) Decyzji Komisji Administracyjnej A2 z dnia 12 czerwca 2009r. (Dz.U. UE 2010/C 106/02) instytucja ubezpieczeniowa ma prawo przeprowadzania kontroli przez cały okres, w trakcie którego prowadzona jest tymczasowa działalność w państwie, w którym działa, w celu stwierdzenia, czy warunki mające zastosowanie do tej działalności nie uległy zmianie. Kontrole te mogą dotyczyć w szczególności opłacania składek i utrzymywania infrastruktury niezbędnej do prowadzenia przez tę osobę działalności w państwie, w którym ma ona swoją siedzibę.  
reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Katarzyna Rogowska

Doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »