| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Druki

Druki

Wyniki wyszukiwania:

Znaleziono: 99
PoPA Pozew o podwyższenie alimentów

Wstępnie zasądzona wartość alimentów może zostać przez sąd zmodyfikowana – podwyższona lub obniżona. Zakres świadczeń alimentacyjnych zależy bowiem od usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego oraz od zarobkowych i majątkowych możliwości zobowiązanego.

Pozew, by był zasadny, musi zatem wynikać z kilku przesłanek.

Z jednej strony na możliwość podwyższenia lub obniżenia wpływają potrzeby uprawnionego. Każda sytuacja powinna być rozpatrywana indywidualnie. Podstawowym kryterium jest zdrowie osoby, warunki mieszkaniowe (np. konieczność zmiany mieszkania, przeniesienia się do innego miasta, wynajęcie droższego mieszkania w związku z inna sytuacją rynkową najmu w tym nowym miejscu zamieszkania, konieczność zakupu mebli). Na wysokość wpływać może również kwestia edukacji, jej kontynuacji lub zakończenia nauki. Na wysokość wpływać powinny również potrzeby rozwoju ogólnego, kulturalnego, zachowanie normalnego poziomu bytowego, a nie jedynie poziomu minimalnego zwłaszcza w sytuacji, gdy stan majątkowy zobowiązanego do alimentacji jest na tyle dobry, by czynić zadość również takim potrzebom.

Z drugiej strony na prawo obniżenia lub podwyższenia alimentów wpływać będą możliwości zarobkowe i finansowe. Wpływ będzie zatem miało uzyskanie podwyżki, zmiana pracy i zmiana wysokości wynagrodzenia, ale również utrata pracy. Z drugiej strony wpływ taki wywierać może niekorzystne rozporządzenie mieniem, sprzedaż majątku i uzyskanie znacznych środków finansowych, dobrze lub źle realizowane inwestycje. Sąd bierze zatem pod uwagę całokształt sytuacji majątkowej i finansowej dłużnika, a nie tylko jego aktualne i realne zarobki. Na kwestię wpływ mogą mieć również wydatki ponoszone standardowo przez alimentującego, w szczególności inne płacone alimenty, zobowiązania itp.

WZKS Wniosek o zwolnienie od kosztów sądowych

W postępowaniu przed sądem możliwe jest wystąpienie z wnioskiem o zwolnienie z całości lub części kosztów sądowych oraz o ustanowienie pomocy prawnej z urzędu.

Koszty sądowe obejmują opłaty i wydatki. Co do zasady, Do uiszczenia kosztów sądowych obowiązana jest strona, która wnosi do sądu pismo podlegające opłacie lub powodujące wydatki. Wydatki to przykładowo: 

koszty podróży strony zwolnionej od kosztów sądowych związane z nakazanym przez sąd jej osobistym stawiennictwem; zwrot kosztów podróży i noclegu oraz utraconych zarobków lub dochodów świadków;  wynagrodzenie i zwrot kosztów poniesionych przez biegłych, tłumaczy oraz kuratorów ustanowionych dla strony w danej sprawie; koszty przeprowadzenia dowodów.

Opłaty wnosi się w związku z pismami podlegającymi opłacie, przy czym w zależności od rodzaju pisma opłaty są stałe (określone w stałej kwocie), stosunkowe (procentowo od wartości przedmiotu, którego pismo dotyczy) albo podstawowa (wynosi 30 złotych i stanowi minimalną opłatę, którą strona jest obowiązana uiścić od pisma podlegającego opłacie w sprawach, w których nie trzeba opłacić opłaty stałej lub podstawowej). Możliwe jest również naliczenie opłaty kancelaryjnej, z tytułu wypisów, odpisów i podobnego żądania pism z kancelarii sądu.

Zwolnienia od kosztów sądowych może się domagać osoba fizyczna, jeżeli złoży oświadczenie, z którego wynika, że nie jest w stanie ich ponieść bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny. Do wniosku o zwolnienie od kosztów sądowych powinno być dołączone oświadczenie obejmujące szczegółowe dane o stanie rodzinnym, majątku, dochodach i źródłach utrzymania osoby ubiegającej się o zwolnienie od kosztów sporządzone według ustalonego wzoru urzędowego. Sąd może żądać oświadczenia o treści: "Świadomy znaczenia mych słów i odpowiedzialności przed prawem zapewniam, że złożone przeze mnie oświadczenie o stanie rodzinnym, majątku, dochodach i źródłach utrzymania jest prawdziwe i rzetelne". Przed odebraniem przyrzeczenia należy pouczyć osobę ubiegającą się o zwolnienie od kosztów sądowych.

Wniosek, tak samo jak i wniosek o ustanowienie pomocy adwokata lub radcy należy zgłosić na piśmie lub ustnie do protokołu w sądzie, w którym sprawa ma być wytoczona lub już się toczy. Możliwe jest złożenie wniosku zarówno już w toczącej się sprawie, jak i przed jej wniesieniem, co może spowodować pomoc prawnika również przy sporządzeniu pierwszego pisma procesowego (np. pozwu). 

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Bartłomiej Ślawski

Country Manager VMware w Polsce

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »