| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Druki

Druki

  Strona przy współpracy z e-file sp. z o.o.

  fillUp

  UoZP Umowa o zachowaniu poufności i zakazie konkurencji

  Pracodawca i pracownik mają możliwość w ramach odrębnej od umowy o pracę umowy cywilnoprawnej uzgodnić, że pracownik nie może prowadzić działalności konkurencyjnej wobec pracodawcy ani też świadczyć pracy w ramach stosunku pracy lub na innej podstawie na rzecz podmiotu prowadzącego taką działalność (zakaz konkurencji). Działalnością konkurencyjną wobec pracodawcy są czynności zarobkowe podejmowane na własny rachunek lub na rachunek osoby trzeciej, których przedmiot pokrywa się, przynajmniej częściowo, z zakresem czynności wykonywanych na rzecz pracodawcy, ale również w innych sferach przez tego pracodawcę wykonywana, która nie pokrywa się z działaniami podejmowanymi przez pracownika w trakcie trwania umowy o pracę. Obowiązkom wynikającym z umowy o zakazie konkurencji uchybia jedynie taka działalność pracownika, która jest przez niego rzeczywiście prowadzona, adresowana do tego samego kręgu odbiorców i która choćby częściowo pokrywa się z działalnością pracodawcy i realnie zagraża jego interesom (por. SN, wyrok z dnia 12 września 2008 r., sygn.. akt I PK 27/08).

  Ze względu na to, że zakres działalności konkurencyjnej może być różnie interpretowany, zaleca się jak najbardziej precyzyjne ujęcie czynności, które w zakres takiej działalności zostają przez strony zaliczone.

  Dodatkowo pracownik i pracodawca mają również możliwość zawrzeć umowę o zakazie działalności konkurencyjnej nie tylko w czasie wykonywania pracy, ale również po jej zakończeniu (rozwiązaniu stosunku pracy). W umowie określa się także okres obowiązywania zakazu konkurencji oraz wysokość odszkodowania należnego pracownikowi od pracodawcy.

  Odszkodowanie wypłacone pracownikowi przez okres obowiązywania zakazu konkurencji po ustani stosunku pracy, nie może być niższe od 25% wynagrodzenia otrzymanego przez pracownika przed ustaniem stosunku pracy przez okres odpowiadający okresowi obowiązywania zakazu konkurencji; odszkodowanie może być wypłacane w miesięcznych ratach.

  W przypadku ustania przyczyn uzasadniających zakaz konkurencji lub niewywiązywania się pracodawcy z obowiązku wypłaty odszkodowania, zakaz przestaje obowiązywać przed upływem terminu, na jaki została zawarta umowa o zakazie po ustaniu stosunku pracy.

  W zakresie odpowiedzialności – zakaz konkurencji obowiązujący w trakcie trwania stosunku pracy pozwala domagać się odszkodowania na zasadach kodeksu pracy. Zakaz obowiązujący po ustaniu stosunku pracy zobowiązuje do posługiwania się zasadami odpowiedzialności odszkodowawczej wskazanej w ustawie – kodeks cywilny.Art. 101(1) ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. 1998, nr 21, poz. 94 ze zm.).

  Ostatnio na forum

  Eksperci portalu infor.pl

  Jacek Kosiński Adwokaci i Radcowie Prawni

  Ekspert prawa nieruchomości, prawa budowlanego oraz projektów infrastrukturalnych

  Zostań ekspertem portalu Infor.pl »