Kategorie

PZWPIP Porozumienie zmieniające warunki pracy i płacy

Pracodawca i pracownik mają możliwość renegocjować ustalone pierwotnie warunki umów. Zmiana może powodować zarówno polepszenie, jak i pogorszenie warunków zatrudnienia. W obu przypadkach dopuszcza się umowne zawarcie porozumienia w tych sprawach. Nie ma natomiast możliwości jednostronnej zmiany warunków zatrudnienia na niekorzyść pracownika. W tym przypadku pracodawca musiałby je realizować – o ile nie dojdzie z pracownikiem do porozumienia – na podstawie wypowiedzenia zmieniającego.
Porozumienie powinno zostać podpisane przez obie strony oraz regulować nowe zasady współpracy, w szczególności wskazywać zasady współpracy (umowy o pracę), które uległy zmianie oraz podawać nowe zasady.
Porozumienie zmieniające dopuszczalne jest również w ramach wolności kontraktowania w umowach cywilnoprawnych – umowie o dzieło, zlecenie i innych podobnych. W takim przypadku strony renegocjują wcześniej zawierane kontrakty wskazując, że od określonej w porozumieniu daty współpraca odbywać się będzie na nowych zasadach.
Nie ma szczególnych zasad mówiących, jak ustala się zmiany i jak porozumienie może zmienić wcześniej zawartą umowę. Powoduje to, że akceptowalne są wszystkie zmiany odbywające się oczywiście w ramach powszechnie obowiązującego prawa.