| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Druki

Druki

OoWOD Oświadczenie o wyborze opodatkowania dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej na zasadach określonych w art. 30c ustawy z dnia 26 lipca 1991 o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. 2012, poz. 361) - podatek liniowy

Osoby prowadzące działalność gospodarczą, są co do zasady opodatkowane na zasadach skali podatkowej (podatek 18-32%). Można jednak zamiast tego złożyć oświadczenie o zastosowaniu do ich dochodów podatku liniowego, pobieranego według 19% stopy procentowej lub oświadczenie lub wniosek o wyborze podatku ryczałtowego, zgodnie z ustawą o zryczałtowanym podatku dochodowym.

Oświadczenie składa się naczelnikowi urzędu skarbowego do dnia 20 stycznia roku podatkowego pisemnego oświadczenia o wyborze tego sposobu opodatkowania. Jeżeli podatnik rozpoczyna prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej, oświadczenie może złożyć na podstawie przepisów o swobodzie działalności gospodarczej, a jeżeli podatnik nie złożył oświadczenia na podstawie tych przepisów - pisemne oświadczenie składa właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego, nie później niż w dniu uzyskania pierwszego przychodu.

W przypadku opodatkowania podatkiem liniowym, podatek pobiera się według stopy 19%. W tym przypadku nie stosuje się jednak kwoty wolnej od podatku (3091 zł) oraz znacznej części ulg podatkowych. Zastosowanie znajduje wyłącznie odliczenie kwoty składek ZUS oraz składek zdrowotnych (opłaconych lub pobranych w danym roku podatkowym; w przyp[adku składek zdrowotnych odliczenie nie może być wyższe niż 7,75% podstawy ustalenia składki), a także ulga abolicyjna oraz ulga związana z odliczeniem składek na indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego.

Istnieją ograniczenia co do dochodów podatnika opodatkowanego liniowo. Jeśli uzyska on z działalności gospodarczej prowadzonej samodzielnie lub z tytułu prawa do udziału w zysku spółki niebędącej osobą prawną przychody ze świadczenia usług na rzecz byłego lub obecnego pracodawcy, odpowiadających czynnościom, które podatnik lub co najmniej jeden ze wspólników wykonywał lub wykonuje w roku podatkowym w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy, podatnik ten traci w roku podatkowym prawo do opodatkowania liniowego i jest obowiązany do wpłacenia zaliczek od dochodu osiągniętego od początku roku, obliczonych przy zastosowaniu skali podatkowej oraz odsetek za zwłokę od zaległości z tytułu tych zaliczek.

Oświadczenie o podatku liniowym złożone raz, dotyczy również lat następnych, chyba że podatnik, w terminie do dnia 20 stycznia roku podatkowego, zawiadomi w formie pisemnej właściwego naczelnika urzędu skarbowego o rezygnacji z tego sposobu opodatkowania lub złoży w tym terminie pisemny wniosek lub oświadczenie o zastosowanie form opodatkowania określonych w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym. Wybór sposobu opodatkowania dotyczy wszystkich form prowadzenia tej działalności, do których mają zastosowanie przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Możliwe jest natomiast łączenie form działalności prowadzonej liniowo oraz w formie ryczałtu od przychodu ewidencjonowanego.

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

TRILUX Polska Sp. z o. o.

ekspert z zakresu BHP

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »