Kategorie

PIT-28 (20) (archiwalny) (2017) Zeznanie o wysokości uzyskanego przychodu, wysokości dokonanych odliczeń i należnego ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych za 2017

PIT-28 (20) stosuje się do przychodów, dochodów (strat) uzyskanych (poniesionych) od dnia 1 stycznia 2017 r.

Formularz PIT-28 wypełniają osoby, które:

  • uzyskują przychody z prowadzonej działalności gospodarczej w formie indywidualnej lub w formie spółki;
  • w danym roku podatkowym osiągnęły przychody z najmu, podnajmu, dzierżawy lub poddzierżawy.


Osoba, która chce skorzystać z ryczałtu ewidencjonowanego musi wcześniej złożyć do Urzędu Skarbowego deklarację, w której wyrażona będzie chęć korzystania z tej formy opodatkowania.

Deklarację PIT-28 nie można złożyć łącznie z małżonkiem. Nie ma możliwości opodatkowania łącznego w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Małżonkowie rozliczający przychody ze wspólnej własności, posiadania lub użytkowania rzeczy składają niezależnie dwie deklaracje PIT-28.
Do opodatkowania ryczałtem można stosować odliczenia od dochodu i od podatku. Łącznie z deklaracją można złożyć również PIT-O, PIT-M, PIT-D.

PIT-28 należy złożyć do dnia 31 stycznia roku następującego po roku podatkowym w urzędzie według miejsca zamieszkania podatnika.
W przypadku rezygnacji z opodatkowania ryczałtem należy złożyć pisemne oświadczenie o rezygnacji.
Istnieje możliwość oddania 1% podatku wykazanego na PIT-28 na rzecz organizacji pożytku publicznego.

Więcej informacji na temat formularza PIT-28: www.pit-28.info.pl

Kreator deklaracji znajduje się w programie e-pity 2017, który dostępny jest na naszej stronie: www.e-pity.pl.