Kategorie

PKPIR - M Miesięczne podsumowanie zapisów podatkowej księgi przychodów i rozchodów

Formularz służy do miesięcznego podsumowania zapisów podatkowej księgi przychodów i rozchodów. Na druku należy podać okres rozliczeniowy objęty podsumowaniem (np. marzec 2019) oraz:

  • kwoty podsumowania kolumn księgi,
  • sumę z poprzednich okresów,
  • sumę od początku roku,
  • dane osoby sporządzającej (imię i nazwisko).

Formularz stosuje się w przypadku, gdy w trakcie roku były sumowane jedynie przychody i koszty danego miesiąca, wówczas po zakończeniu roku należy:

  • na oddzielnej stronie księgi sporządzić zestawienie roczne, podając w księdze we właściwych kolumnach sumy przychodów oraz kosztów z poszczególnych miesięcy,
  • dodać zestawione kwoty miesięcznych sum przychodów i kosztów.