| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Druki

Druki

  Strona przy współpracy z e-file sp. z o.o.

  fillUp

  ZUS ZFA Zgłoszenie/zmiana danych płatnika składek - osoby fizycznej

  Formularz ZUS ZFA przeznaczony jest dla płatników składek będących osobami fi zycznymi.
  Formularz ZUS ZFA wypełnia płatnik składek w celu zgłoszenia:
  • płatnika składek,
  • zmiany danych płatnika składek (z wyjątkiem zmiany danych identyfi kacyjnych płatnika, które należy zgłosić na formularzu ZUS ZIPA),
  • korekty danych płatnika składek (z wyjątkiem korekty danych identyfi kacyjnych płatnika, które należy zgłosić na formularzu ZUS ZIPA).
  Płatnik składek – osoba fizyczna będąca przedsiębiorcą składa zgłoszenie płatnika składek w organie ewidencyjnym na wniosku CEIDG-1.
  Wniosek o wpis do ewidencji działalności gospodarczej, złożony na formularzu CEIDG-1, jest jednocześnie wnioskiem o wpis do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej (REGON), zgłoszeniem identyfi kacyjnym albo aktualizacyjnym, o którym mowa w przepisach o zasadach ewidencji i identyfi kacji podatników i płatników, zgłoszeniem płatnika składek albo jego zmiany w rozumieniu przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych albo zgłoszeniem oświadczenia o kontynuowaniu ubezpieczenia społecznego rolników w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników.
  Zmiany i korekty danych płatnika składek, podlegających wpisowi do ewidencji działalności gospodarczej, należy zgłaszać na wniosku CEIDG-1, składanym w organie ewidencyjnym.
  Danymi podlegającymi wpisowi do ewidencji prowadzenia działalności są:
  • oznaczenie przedsiębiorcy,
  • numer ewidencyjny PESEL, o ile przedsiębiorca taki posiada,
  • numer NIP przedsiębiorcy, o ile taki posiada,
  • miejsce zamieszkania i adres przedsiębiorcy, a jeżeli stale wykonuje działalność poza miejscem zamieszkania – to również miejsce i adres zakładu głównego, oddziału lub dodatkowego miejsca wykonywania działalności gospodarczej,
  • kreślenie przedmiotu wykonywanej działalności gospodarczej zgodnie z Polską Klasyfi kacją Działalności (PKD),
  • data rozpoczęcia działalności gospodarczej,
  • numer telefonu kontaktowego i adres poczty elektronicznej, o ile przedsiębiorca posiada,
  • informacja o zawieszeniu wykonywania działalności gospodarczej oraz o wznowieniu wykonywania działalności gospodarczej.

  Zasady wypełniania dokumentów:

  http://www.zus.pl

  Ostatnio na forum

  Artykuł Partnerski

  Eksperci portalu infor.pl

  Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości Twój StartUP

  Zostań ekspertem portalu Infor.pl »