| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Druki

Druki

WUNTP Wypowiedzenie umowy o świadczenie usługi Neostrada TP

Umowa o świadczenie usługi dostępu do sieci „Neostrada TP” należy do tzn. umów nienazwanych, w których szczególną rolę odgrywają zapisy wewnątrz umowie. Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy powinno być złożone w formie pisemnej w jednostce TP/Orange.

Zgodnie z zapisami wzoru umowy w przypadku, gdy umowa została zawarta na czas nieokreślony, każda ze stron może rozwiązać w każdym czasie, z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec okresu rozliczeniowego.

Abonent może rozwiązać Umowę ze skutkiem natychmiastowym, jeżeli:

  • z przyczyn leżących po stronie TP nie mógł korzystać z Usługi w sposób ciągły przez okres 30 dni; w takim przypadku rozwiązanie Umowy przez Abonenta może nastąpić do ostatniego dnia pełnego okresu rozliczeniowego, następującego po zakończeniu okresu, w którym usługa nie działała,
  • TP świadczy Usługę w sposób niezgodny z Umową.

Abonent ma prawo rozwiązać Umowę w przypadku braku akceptacji zmiany Umowy, Regulaminu lub Cennika dokonanej przez TP. TP informuje o zmianach Umowy, Regulaminu lub Cennika, o prawie rozwiązania Umowy oraz skutkach rozwiązania Umowy. Oświadczenie Abonenta w przedmiocie rozwiązania Umowy w takim przypadku powinno być złożone w formie pisemnej w Komórce organizacyjnej najpóźniej ostatniego dnia przed wejściem w życie zmian.

 

Po uprzednim wezwaniu, TP może rozwiązać Umowę ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku stwierdzenia niewłaściwego wykonywania przez Abonenta postanowień Regulaminu, Umowy lub Cennika, a w szczególności:

  • opóźnienia w regulowaniu opłat za Usługę przez okres dłuższy niż jeden okres rozliczeniowy, od dnia płatności określonego na fakturze VAT,
  • korzystania z Hasła lub PIN, których Abonent nie uzyskał w procesie Rejestracji.

W przypadku umowy zawartej na czas określony, stron nie obowiązuje możliwość wypowiedzenia z zachowaniem okresu wypowiedzenia. Możliwe jest natomiast korzystanie z rozwiązania umowy na czas nieokreślony ze skutkiem natychmiastowym. 

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Adrianna Michałowicz

Aplikant adwokacki

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »