Kategorie

USG Umowa sprzedaży garażu

Forma, w jakiej dokonywana jest sprzedaż garażu zależy głównie od tego, czy zbywana jest nieruchomość z budynkiem, czy też sama konstrukcja, która nie jest związana stale z gruntem. Możliwe jest wreszcie, by zbywane było prawo korzystania z miejsca postojowego w hali garażowej lub garaż przynależący do nieruchomości lokalowej. W tych ostatnich przypadkach sprzedaż dotyczyć musi całej nieruchomości, a nie samego prawa korzystania z garażu lub samej przynależności.

Forma pisemna dopuszczalna jest jedynie wtedy, gdy sprzedaż dotyczy oddzielonej od gruntu konstrukcji, nie będącej nieruchomością. W pozostałych przypadkach sprzedaż możliwa jest wyłącznie w formie aktu notarialnego, pod rygorem nieważności transakcji (bez zachowania tej formy sprzedaż nie będzie skuteczna).

Po stronie nabywcy kupno garażu może spowodować obowiązek złożenia deklaracji PCC-3 i rozliczenia podatku od czynności cywilnoprawnych (14 dni od dnia zawarcia umowy). W przypadku nabycia w formie aktu notarialnego podatek pobierze notariusz, deklaracji PCC-3 nie trzeba składać.