| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Druki

Druki

DokW Dokument wycofania

Wycofanie produktów rybnych odbywa się w centrum pierwszej sprzedaży. Organizacja producentów zgłasza zamiar dokonania wycofania produktów rybnych okręgowemu inspektorowi rybołówstwa morskiego właściwemu ze względu na miejsce położenia centrum pierwszej sprzedaży. W zgłoszeniu zamiaru dokonania wycofania produktów rybnych organizacja producentów:

 1. podaje informacje o wycofywanym produkcie rybnym: nazwę gatunku, ilość, cenę wycofania, kategorię wielkości, kategorię świeżości, formę prezentacji, rejon połowu;
 2. wskazuje centrum pierwszej sprzedaży, w którym produkty rybne pozostaną przez określony czas, nie krótszy jednak niż 24 godziny.
 3. Okręgowy inspektor rybołówstwa morskiego, o którym mowa w ust. 2, na podstawie otrzymanego zgłoszenia dokonuje w centrum pierwszej sprzedaży sprawdzenia zgodności informacji podanych w zgłoszeniu ze stanem faktycznym.

Organizacja producentów wystawia dokument wycofania, który zawiera:

 1. datę wystawienia;
 2. kolejny numer;
 3. nazwę, siedzibę i adres organizacji producentów wystawiającej dokument;
 4. imię, nazwisko i adres albo nazwę, siedzibę i adres członka organizacji producentów, który dokonał połowu;
 5. oznakę rybacką statku rybackiego i rejon połowu, z odniesieniem do numeru strony dziennika połowowego;
 6. informacje o wycofanym produkcie rybnym: nazwę gatunku, ilość, kategorię wielkości, kategorię świeżości, formę prezentacji;
 7. datę i godzinę wycofania produktu rybnego;
 8. miejsce wystawienia do sprzedaży i wycofania produktu rybnego;
 9. cenę wycofania produktu rybnego;
 10. wskazanie sposobu rozdysponowania i miejsca przeznaczenia produktu rybnego;
 11. podpis członka organizacji producentów, który dokonał połowu;
 12. podpis osoby upoważnionej do reprezentowania organizacji producentów;
 13. potwierdzenie wycofania produktów rybnych dokonane przez okręgowego inspektora rybołówstwa morskiego, zawierające wskazanie jego siedziby, podpis i odcisk imiennej pieczęci.

Jeżeli okręgowy inspektor rybołówstwa morskiego, o którym mowa w art. 50 ust. 2, stwierdzi niezgodność między stanem faktycznym a danymi zawartymi w dokumencie wycofania, informuje o tym ministra właściwego do spraw rybołówstwa oraz właściwego dyrektora oddziału regionalnego Agencji.

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

dr Michał Wilk

radca prawny, doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »