| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Druki

Druki

  Strona przy współpracy z e-file sp. z o.o.

  fillUp

  PIT-11 (23) (archiwalny) (2015, 2016) Informacja o dochodach oraz o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy (PIT-11 / PIT-11Z)

  PIT-11 (23) stosuje się do przychodów, dochodów (strat) uzyskanych (poniesionych) od dnia 1 stycznia 2015 r. Wzór formularza obowiązuje od 1 stycznia 2016 roku.
   
  Formularz PIT-11 stanowi informację o dochodach oraz o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy.
  PIT-11 składa płatnik podatku dochodowego od osób fizycznych. Obowiązkowo PIT-11 muszą sporządzić:
  • osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i ich jednostki organizacyjne , a ponadto jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, które dokonują świadczeń z tytułu praw majątkowych, 
  • rolnicze spółdzielnie produkcyjne, a dodatkowo inne spółdzielnie zajmujące się produkcją rolną wypłacające należności z tytułu dniówek obrachunkowych, udziału w dochodzie podzielnym spółdzielni, a również zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego, wskazane w art. 33 ustawy o PIT),
  • osoby prawne i ich jednostki organizacyjne, które dokonują wypłaty emerytur i rent z zagranicy, na podstawie art. 35 ust 1 ustawy o PIT
  • jednostki organizacyjne uczelni, placówki naukowe, zakłady pracy, a dodatkowo inne jednostki organizacyjne od wypłacanych poprzez nie stypendiów (innych niż zwolnione z podatku),
  • organy zatrudnienia od świadczeń wypłacanych z funduszu pracy,
  • biura terenowe Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych od świadczeń wypłacanych z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych,
  • areszty śledcze, a dodatkowo zakłady karne od należności za pracę przypadającą tymczasowo aresztowanym, a ponadto skazanym,
  • spółdzielnie od oprocentowania wkładów pieniężnych członków spółdzielni zaliczonego w ciężar kosztów spółdzielni,
  • oddziały Wojskowej Agencji Mieszkaniowej od wypłacanych żołnierzom świadczeń pieniężnych wynikających z przepisów ustawy o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczpospolitej Polskiej,
  • centrum integracji społecznej od wypłacanych świadczeń integracyjnych i motywacyjnej premii integracyjnej, przyznanych na podstawie ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym (Dz. U. Nr 122, poz. 1143, z późn. zm.) wskazane w art. 35 ustawy o PIT,
  • podmiot przyjmujący na praktykę absolwencką - od świadczeń pieniężnych wypłacanych z tytułu odbywania praktyk absolwenckich, o których mowa w ustawie z dnia 17 lipca 2009 r. o praktykach absolwenckich,
  • komornik sądowy albo podmiot niebędący następcą prawnym zakładu pracy, przejmujący jego zobowiązania wynikające ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej, a ponadto spółdzielczego stosunku pracy i obliczający, pobierający i wpłacający te zobowiązania wskazane w art. 42e ustawy o PIT.

  PIT-11 należy złożyć:

  • do końca lutego roku następującego po roku podatkowym – wyłącznie dla informacji składanych urzędowi skarbowemu za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub podatnikowi;
  • do końca stycznia roku następującego po roku podatkowym w przypadku informacji składanych urzędowi skarbowemu w formie pisemnej, zgodnie z art. 45ba ust. 2 ustawy.

  W przypadku gdy w trakcie roku podatkowego ustał obowiązek poboru zaliczki przez płatników, o których mowa w art.39 ust.1 ustawy - w terminie 14 dni od złożenia pisemnego wniosku przez podatnika, w przypadku zaprzestania działalności przez płatników, o których mowa w art.41 ust.1 ustawy, przed końcem lutego roku następującego po roku podatkowym - do dnia zaprzestania tej działalności.

  Formularz PIT-11 otrzymuje podatnik oraz urząd skarbowy według miejsca zamieszkania podatnika, a w przypadku podatników, o których mowa w art.3 ust.2a ustawy, urząd skarbowy w sprawach opodatkowania osób zagranicznych

  Na  podstawie otrzymanego PIT-11, zarówno Urząd Skarbowy, jak i pracownik dowiaduje się o tym ile zarobił, jakie zaliczki na podatek zapłacił. Na tej również podstawie pracownik będzie wypełniał swoje zeznanie roczne PIT.

  Na płatniku zaliczek na podatek ciąży obowiązek sporządzenia prawidłowej informacji PIT-11. Istotne jest, by w deklaracji podawał on dane zgodne prawdą, czyli wartości przychodu i dochodu pracownika, by prawidłowo wykazał na ilość pobranych zaliczek oraz składek pobranych na rzecz organów emerytalno-rentowych (składek ZUS oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne).

  Program fillUp pozwala na automatyczną konwersję danych ze starszego formularza PIT-11 (21) i PIT-11 (22), więcej w dziale pomocy Konwersja deklaracji.

  Więcej informacji na temat formularza PIT-11: www.platnik.e-pity.pl

  Jesteś pracownikiem - otrzymałeś PIT-11 i nie wiesz co z nim zrobić > czytaj poradnik dla Ciebie lub czytaj darmowy e-book >  Otrzymałem PIT-11 i co dalej?

  reklama

  Ostatnio na forum

  Eksperci portalu infor.pl

  Agnieszka Kalicińska

  Konsultant w Departamencie Doradztwa Podatkowego i Prawnego w Mariański Group Kancelaria Prawno-Podatkowa

  Zostań ekspertem portalu Infor.pl »