| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Druki

Druki

ARR FPZ_f1 7.1 (archiwalny) Deklaracja wpłaty na fundusze promocji produktów rolno-spożywczych

Przedsiębiorcy zobowiązani do wpłat na fundusze promocji produktów rolno-spożywczych, o których mowa w ustawie z dnia 22 maja 2009 r. o funduszach promocji produktów rolno-spożywczych (Dz. U. Nr 97, poz. 799 z późn. zm.) dokonują rejestracji w Centralnym Rejestrze Przedsiębiorców na podstawie prawidłowo wypełnionej ‘Deklaracji wpłaty na fundusze promocji produktów rolno-spożywczych’  - FPZ_f1.

W tym przypadku przedsiębiorcy dokonujący rejestracji składają jedynie wypełnioną deklarację FPZ_f1 i nie dołączają do deklaracji dokumentów potwierdzających podawane w deklaracji dane.

Przedsiębiorcy pragnący zarejestrować się w ARR na podstawie deklaracji FPZ_f1 z możliwością uczestnictwa w pozostałych mechanizmach administrowanych przez ARR, do wypełnionej deklaracji dołączają następujące dokumenty potwierdzające podawane w deklaracji dane:

  • spółki cywilne składają umowę spółki cywilnej.
  • placówki oświatowe, organizacje wyznaniowe, zakłady penitencjarne oraz instytucje i organizacje niedochodowe składają akt powołania placówki i akt mianowania dyrektora, ewentualnie zaświadczenie (wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed datą złożenia niniejszej deklaracji FPZ_f1) z właściwego urzędu w tej sprawie lub akt prawny powołujący dany zakład penitencjarny,
  • osoba reprezentująca grupę/organizację producentów, do deklaracji FPZ_f1 załącza dodatkowo,
    • listę członków grupy/organizacji zawierającą: imię i nazwisko, adres miejsca zamieszkania, NIP (o ile został nadany), numer rejestracyjny ARR członków już zarejestrowanych,
    • formularze rejestracyjne członków grupy/organizacji, którzy jeszcze nie są zarejestrowani w ARR.

Przedsiębiorcy już zarejestrowani, ale pragnący zaktualizować swoje dane, do wypełnionej deklaracji FPZ_f1 dołączają jedynie te dokumenty, które potwierdzają nowe, zaktualizowane dane, o ile są wymagane.

W przypadku deklaracji FPZ_f1 składanej przez osoby, których uprawnienie do reprezentacji nie wynika z dostępnych rejestrów, do wniosku należy dołączyć dokument pełnomocnictwa. W przypadku rozbieżności pomiędzy danymi podanymi w deklaracji FPZ_f1, a stanem ujawnionym w rejestrach – ARR rejestruje przedsiębiorcę wg rejestru.

Dokumenty przesyłane do ARR muszą być oryginałami lub kopiami potwierdzonymi za zgodność z oryginałami przez:

  • instytucję, która wystawiła oryginał dokumentu,
  • radcę prawnego, notariusza lub adwokata,
  • pracownika ARR przyjmującego dokumenty od przedsiębiorcy (po przedłożeniu do wglądu oryginału dokumentu,którego kopia ma być poświadczona).

Więcej informacji:

http://www.arr.gov.pl

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Sylwia Jezierska

Radca prawny/Adwokat kościelny

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »