| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Druki

Druki

  Strona przy współpracy z e-file sp. z o.o.

  fillUp

  PIT-8AR (6) (archiwalny) (2015, 2016, 2017) Deklaracja roczna o zryczałtowanym podatku dochodowym

  PIT-8AR (6) stosuje się do przychodów, dochodów (strat) uzyskanych (poniesionych) od dnia 1 stycznia 2015 r. Wzór formularza obowiązuje od 1 stycznia 2016 roku.

  Deklarację składa płatnik zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych.

  Deklarację należy złożyć do końca stycznia roku następującego po roku podatkowym. W przypadku zaprzestania działalności  przez płatnika przed tym terminem – do dnia zaprzestania tej działalności.

  PIT-8AR otrzymuje urząd skarbowy według miejsca zamieszkania płatnika, a jeżeli płatnik nie jest osobą fizyczną, według siedziby bądź miejsca prowadzenia działalności, gdy płatnik nie posiada siedziby.

  Ilekroć w deklaracji jest mowa o urzędzie skarbowym - oznacza to urząd skarbowy, którym kieruje właściwy dla płatnika naczelnik urzędu skarbowego.

  Deklarację dotyczącą podatku pobranego zgodnie z art. 30a ust. 2a ustawy, płatnicy, o których mowa w art. 41 ust. 10 ustawy, przesyłają do urzędu skarbowego właściwego w sprawach opodatkowania osób zagranicznych.

  W przypadku niewpłacenia w obowiązującym terminie kwot z poz. od 201 do 212 lub wpłacenia ich w niepełnej wysokości niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2014 r. poz. 1619, z późn. zm.).

  Za uchybienie obowiązkom płatnika grozi odpowiedzialność przewidziana w Kodeksie karnym skarbowym.

  Deklarację wypełniają płatnicy określeni w art. 41 ustawy, jeżeli są obowiązani pobierać zryczałtowany podatek dochodowy od dokonywanych wypłat (świadczeń) lub stawianych do dyspozycji podatnika lub posiadacza rachunku zbiorczego, pieniędzy lub wartości pieniężnych, oraz spółdzielnie pobierające zryczałtowany podatek dochodowy stosownie do postanowień art.18 ustawy z dnia 12 listopada 2003 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. nr 202, poz. 1956, z późn. zm.).

  Kwoty zryczałtowanego podatku wykazywanego w wierszach 5-9 i 13 należy obliczać z uwzględnieniem postanowień umów o unikaniu podwójnego opodatkowania.

  Kwoty podatku i wynagrodzenia przysługującego płatnikom z tytułu terminowego wpłacenia podatku dochodowego zaokrągla się, zgodnie z art. 63 Ordynacji podatkowej.

  Ilekroć w deklaracji jest mowa o Ordynacji podatkowej – oznacza to ustawę z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613, z późn. zm.).

  Więcej informacji na temat formularza PIT-8AR: www.platnik.e-pity.pl

   

  Ostatnio na forum

  Eksperci portalu infor.pl

  Veeam Software

  Veeam to globalny lider w zakresie inteligentnego zarządzania danymi.

  Zostań ekspertem portalu Infor.pl »