| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Druki

Druki

CIT-6AR (3) (archiwalny) Deklaracja o wysokości podatku dochodowego od dochodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych

Deklarację CIT-6AR składa:

1. Spółka przejmująca przy połączeniu lub podziale spółek kapitałowych, która jest obowiązana do wpłaty podatku - art.25a ustawy.

2. Spółka zwolniona od podatku na podstawie art.22 ust.4 ustawy w związku z utratą prawa do zwolnienia – art.22 ust.4b ustawy.

Deklarację CIT-6AR należy składać do końca pierwszego miesiąca roku następującego po roku podatkowym, w którym powstał obowiązek zapłaty podatku - art.26a ustawy.

Formularz CIT-6AR jest składany w urzędzie skarbowym, którym kieruje właściwy dla podatnika naczelnik urzędu skarbowego.

Pola jasne na druku wypełnia podatnik, pola ciemne wypełnia urząd skarbowy. Formularz należy wypełnić na maszynie, komputerowo lub ręcznie dużymi, drukowanymi literami, czarnym lub niebieskim kolorem.

Zgodnie z art. 81 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613, z późn. zm.) podatnik może skorygować złożoną deklarację poprzez złożenie deklaracji korygującej wraz z dołączonym pisemnym uzasadnieniem przyczyn korekty.

W przypadku niewpłacenia w obowiązującym terminie kwoty z poz. 25 lub wpłacenia jej w niepełnej wysokości niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2014 r. poz. 1619).
Za podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy i przez to narażenie na uszczuplenie podatku grozi odpowiedzialność przewidziana w Kodeksie karnym skarbowym.

Wzór formularza obowiązuje od 1 stycznia 2016 roku i stosuje się do osiągniętych dochodów (poniesionych strat) od dnia 1 stycznia 2015 r.

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Grupa ECDP

Jedna z wiodących grup konsultingowych w Polsce

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »