| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Druki

Druki

  Strona przy współpracy z e-file sp. z o.o.

  fillUp

  AKC-U (6) (archiwalny) Deklaracja uproszczona nabycia wewnątrzwspólnotowego

  Termin składania:
  Do 10 dni, licząc od dnia powstania obowiązku podatkowego, w przypadku nabycia wyrobów akcyzowych z akcyzą zapłaconą na potrzeby wykonywanej działalności gospodarczej na terytorium kraju przez podatnika prowadzącego działalność gospodarczą; do 14 dni, licząc od dnia powstania obowiązku podatkowego w przypadku nabycia wewnątrzwspólnotowego samochodów osobowych przez podmiot, nie później jednak niż w dniu rejestracji samochodu osobowego na terytorium kraju zgodnie z przepisami o ruchu drogowym.

  Miejsce składania:
  Urząd celny kierowany przez naczelnika właściwego ze względu na miejsce wykonywania czynności lub wystąpienia stanu faktycznego, podlegających opodatkowaniu; jeżeli czynności te są wykonywane lub stany faktyczne podlegające opodatkowaniu akcyzą występują na obszarze właściwości miejscowej dwóch lub więcej naczelników urzędów celnych, to osoby prawne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej składają deklaracje w urzędzie celnym kierowanym przez naczelnika właściwego ze względu na adres ich siedziby, a osoby fizyczne – w urzędzie celnym kierowanym przez naczelnika właściwego ze względu na adres ich zamieszkania; jeżeli właściwym organem podatkowym jest Naczelnik Urzędu Celnego I w Warszawie, wówczas miejscem składania jest Urząd Celny I w Warszawie. Deklaracja może być złożona w każdym urzędzie celnym lub urzędzie skarbowym, w którym jest prowadzone centrum obsługi.

  W przypadku niewpłacenia w obowiązującym terminie kwoty z poz. 22 lub wpłacenia jej w niepełnej wysokości, niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2014 r. poz. 1619, z późn. zm.).

  Objaśnienia:
  1) Numer PESEL należy podać w przypadku podatników będących osobami fizycznymi objętymi rejestrem PESEL nieprowadzących działalności gospodarczej lub niebędących zarejestrowanymi podatnikami podatku od towarów i usług.
  2) Datę powstania obowiązku podatkowego w przypadku nabycia wewnątrzwspólnotowego samochodu osobowego niezarejestrowanego wcześniej na terytorium kraju zgodnie z przepisami o ruchu drogowym określa się na podstawie art. 101 ust. 2 ustawy. Datę powstania obowiązku podatkowego z tytułu nabycia wewnątrzwspólnotowego wyrobów akcyzowych z zapłaconą akcyzą, dokonanego na potrzeby wykonywanej działalności gospodarczej na terytorium kraju, określa się na podstawie art. 10 ust. 4 ustawy.
  3) W przypadku kilogramów i hektolitrów ilość podaje się z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, w przypadku tysięcy litrów, tysięcy kilogramów, tysięcy sztuk i gigadżuli – z dokładnością do trzech miejsc po przecinku.
  4) Wartość opałowa odpowiadająca ilości wyrobów węglowych, będąca przedmiotem opodatkowania, wyrażona w GJ.
  5) Podstawy opodatkowania (wyrażone kwotowo) i kwoty podatków zaokrągla się do pełnych złotych w ten sposób, że końcówki kwot wynoszące mniej niż 50 groszy pomija się, a końcówki kwot wynoszące 50 i więcej groszy podwyższa się do pełnych złotych – zgodnie z art. 63 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613, z późn. zm.).

  Ostatnio na forum

  Artykuł Partnerski

  Eksperci portalu infor.pl

  Katarzyna Rogowska

  Doradca podatkowy

  Zostań ekspertem portalu Infor.pl »